Historisk tid

100 Kulturmiljøer i Næstved Kommune

Landsbyer

- samlede ejerlav, del af landsby, landsbybebyggelse

5. Appenæs. Dele af Appenæs Bygade samt fiskermiljøet ved åen 
6. Aversi 
7. Dysted 
8. Everdrup 
9. Fensmark 
10. Fodby 
11. Gødstrup 
12. Hammer 
13. Krummerup 
14. Kvislemark 
15. Ladby 
16. Lille Næstved 
17. Næsby 
18. Næstelsø 
19. Rettestrup 
20. Rislev 
21. Sandby og Sandbygård 
22. Skafterup 
23. Skelby 
24. Stubberup 
25. Tornemark 
26. Tystrup 
27. Tyvelse 
28. Vejlø 
29. Vinstrup 
30. Vrangstrup 
31. Vridsløse

 

Landsbykirker og kirker i det åbne land

- kendingsmærke, beskyttelsesområde 

32. Karrebæk kirke og mølle 
33. Mogenstrup Kirke og helligkilde 
34. Ting Jellinge Kirke

 

Landbrugslandskabet

- spor i landskabet relateret til dyrkning og drift, landbrugsbygninger, hegn, diger, husmandssteder, skovrider/-fogedboliger o.a.
Inkl. en generel henvisning til de tre kommuneatlas for Fladså, Næstved og Suså Link til Kommuneatlas

35. Klokkergårde 
36. Møllevænget 
37. Rønnebæk Huse 
38. Saltø landarbejderboliger

 

Herregårdslandskaber

39. Bavelse 
40. Bækkeskov og husmandsudstykningerne Bækkeskov Stræde, Tyrehule og Nyprøve 
41. Christiansdals Kloster 
42. Fyrendal 
43. Gavnø 
44. Gunderslevholm 
45. Holmegård 
46. Næsbyholm 
47. Rønnebæksholm 
48. Sparresholm og teglværk 
49. Tybjerggård og Tybjerg

 

Havne og veje

 - hulveje, vildtbanesten, milepæle, grus- og stenveje, asfaltveje, broer, havne og havneanlæg, færgesteder, kroer, ladepladser, fyrtårne, tjærepladser, bygninger, værfter o.a. 

50. Vildtbanegrøften 
51. Hulvejen nord ved Bredeshave 
52. Basnæs 
53. Fjordfiskeri ved Karrebæk 
54. Karrebæksminde

 

Vand- og vindmøller

- særligt før år 1900, bygninger, mølledamme o.a. 

55. Askov Huse møller 
56. Fiskebæk Mølle 
57. Nylands Mose
58. Susåen

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Respekter den private ejendomsret

Det er vigtigt at huske på, at stort set alle de udpegede lokaliteter stadig i er i brug i forbindelse med skov- og landbrugsdrift, bolig og erhverv m.m., og ofte er bygningerne m.v. i privat eje. Respekter derfor altid den private ejendomsret – de fleste af bygningerne kan ses fra offentlig vej

Sidst opdateret den 8. april 2019