Fritidslandskabet

Bilag til Kommuneplan 2009-2021 - 100 Kulturmiljøer i Næstved Kommune.

-  ældre sommerhuse og -områder, pavilloner, badehoteller, sportsanlæg, traktørsteder, feriekolonier, lystanlæg o.a.

75. De gamle sommerhuse på Enø
76. Lønned Skov traktørsted, Gavnøvej 17
77. Munkebakken
78. Tyvelse Sand, Bavnebakken

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Respekter den private ejendomsret

Det er vigtigt at huske på, at stort set alle de udpegede lokaliteter stadig i er i brug i forbindelse med skov- og landbrugsdrift, bolig og erhverv m.m., og ofte er bygningerne m.v. i privat eje. Respekter derfor altid den private ejendomsret – de fleste af bygningerne kan ses fra offentlig vej

Sidst opdateret den 8. april 2019