Kommunen

Kommune- og byplanlægning
Kommune- og Byplanlægning dækker kommunens fysiske planer og projekter samt planstrategier, heriblandt kommuneplanen, lokalplaner, udviklingsstrategier og planlægningsprojekter.
Foto fra Glumsø Sø

Næstved kommune er inddelt i mindre lokalområder, der på hver deres måde gør Næstved kommune til et skønt sted at bo. I mange af lokalområderne er der oprettet Lokalråd bestående af aktive borgere, der ønsker at styrke udviklingen og sammenhængskraften lokalt.

Organisationsdiagram
Den administrative organisering består af 10 centre: 8 fagcentre og 2 tværgående centre.
Link til information om Mæsrk Næstved
Politikker og strategier
Link til oplysninger om økonomi
Link til digitale kort

Nyheder

25. juni 2019

Tandplejen har åbent for nødbehandling i skolernes sommerferie. Har du interesse i, hvad vores natur...

21. juni 2019

Børne- og Skoleudvalget i Næstved Kommune inviterer til borgermøde om en eventuel placering af Døgndiamanten...

19. juni 2019

Næstved Kommune har den 19. juni givet tillægsgodkendelse til ny produktionslinje i eksisterende bygning...