Kommunen

Kommune- og byplanlægning
Kommune- og Byplanlægning dækker kommunens fysiske planer og projekter samt planstrategier, heriblandt kommuneplanen, lokalplaner, udviklingsstrategier og planlægningsprojekter.
Foto fra Glumsø Sø

Næstved kommune er inddelt i mindre lokalområder, der på hver deres måde gør Næstved kommune til et skønt sted at bo. I mange af lokalområderne er der oprettet Lokalråd bestående af aktive borgere, der ønsker at styrke udviklingen og sammenhængskraften lokalt.

Organisationsdiagram
Den administrative organisering består af 10 centre: 8 fagcentre og 2 tværgående centre.
Link til information om Mæsrk Næstved
Politikker og strategier
Link til oplysninger om økonomi
Link til digitale kort

Nyheder

23. maj 2018

Realdania og Sustainia har netop offentliggjort, at Næstved Kommunes Ressource City bliver en del...

22. maj 2018

Gå ikke glip af en guidet tur ved de nyetablerede Ellebæk søer 23. maj. Der er borgermøde om kystbeskyttelse...

17. maj 2018

For at hjælpe den tykskallede malermusling til at formere sig og overleve, bliver 300 elritser fra...