Kommunen

Kommune- og byplanlægning
Kommune- og Byplanlægning dækker kommunens fysiske planer og projekter samt planstrategier, heriblandt kommuneplanen, lokalplaner, udviklingsstrategier og planlægningsprojekter.
Foto fra Glumsø Sø

Næstved kommune er inddelt i mindre lokalområder, der på hver deres måde gør Næstved kommune til et skønt sted at bo. I mange af lokalområderne er der oprettet Lokalråd bestående af aktive borgere, der ønsker at styrke udviklingen og sammenhængskraften lokalt.

Organisationsdiagram
Den administrative organisering består af 10 centre: 8 fagcentre og 2 tværgående centre.
Link til information om Mæsrk Næstved
Politikker og strategier
Link til oplysninger om økonomi
Link til digitale kort

Nyheder

21. marts 2019

Klasselokalet bliver skiftet ud med Ellebækkens bredder 1. april. I hvert fald for elever fra alverdens...

19. marts 2019

I denne uge er der høring i forbindelse med udkast til en ny erhvervsstrategi, der er temamøde for...

13. marts 2019

Konkurrencen Byg en By for 8. klasser i Næstved sætter elevernes faglighed og innovationskompetence...