Hollaenderhusene_topfrise
 

Tilbudsportalen

 

Tilbudstype

almindelig døgninstitution (§ 66, stk. 1, nr. 6)

Faglig tilgang

Anerkendende tilgang

Neuropædagogisk tilgang

Ressourceorienteret tilgang

Relationspædagogisk tilgang

 

Målgruppe

udviklingshæmning

eller udviklingshæmning udviklingsforstyrrelse af tale og sprog

eller udviklingshæmning udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder

eller udviklingshæmning anden udviklingsforstyrrelse

eller medfødt hjerneskade

eller multipel funktionsnedsættelse

Metode
TEACCH
Tegn til Tale (TTT)
LOW AROUSEL
Snoezel
Værdsættende samtale (Appreciative Inquiry)

Aldersgruppe
0-18 År

 

 

 Hollænderhusene :: Korinthvej 12 :: 4700 Næstved :: EAN: 5798007299705 :: Tel.: +45 55 88 29 00 :: hollaenderhusene@naestved.dk

 

.