Hollaenderhusene_topfrise
 

Studerende


Hollænderhusene modtager pædagogstuderende i 2. lønpraktik. Den studerende har en vejleder på afdelingen. Inden den studerende starter i praktik, afholdes et formøde med forstander, afdelingsleder og vejleder. Her informeres den studerende om virksomheden, de forskellige afdelinger, målgrupper og pædagogiske metoder.


Vi forventer, at den studerende kan:

  • demonstrere tilfredsstillende personlig modenhed og etisk forholdemåde i udføre det pædagogisk arbejde  
  • har udarbejdet personlige og faglige mål for praktikperioden.  
  • er klar til at indgå i samarbejdet på lige fod med det øvrige personale.  
  • inddrager personalet i sine observationer, analyser, refleksioner og  vurderinger – i forhold til målgruppe, kollegaer og dig selv.  
  • tager ansvar, reflekterer og argumenterer for dine handlinger.  
  • tager initiativ, udviser en opsøgende adfærd og bidrager konstruktivt til arbejdsmiljøet.  
  • deltager i personalemøder, supervision, pædagogiske dage og seminarer.  
  • grundigt forbereder sig og aktivt deltager i vejledningen


Krav i praktikperioden:

Den studerende skal mindst én gang i praktikforløbet udarbejde et pædagogisk oplæg og fremlægge dette på et personalemøde. Derudover er der ”Den studerendes punkt” på dagsordenen til hvert personalemøde, hvor den studerende kan beskrive, hvilke projekter, tanker og udfordringer vedkommende er optaget af.

Vi glæder os til at tage imod dig 

 

Billede_af_boeger:med_aeble_oeverst

 

 

 Hollænderhusene :: Korinthvej 12 :: 4700 Næstved :: EAN: 5798007299705 :: Tel.: +45 55 88 29 00 :: hollaenderhusene@naestved.dk

 

.