Hollaenderhusene_topfrise
 

Socialtilsyn Øst

 

D. 15.12.2015 godkendte Socialtilsynet Hollænderhusene, til 30 døgnpladser i alderen 0-17 år efter § 66, stk 1, nr. 6 i Serviceloven.

Socialtilsyn Øst fandt ud fra en samlet vurdering, at Hollænderhusene, opfylder betingelserne for
re-godkendelse jf. § 6 i Lov om socialtilsyn.

Socialtilsynets kvalitetsmodel, som fremgår af Bekendtgørelse om Socialtilsyn nr. 551 - 2015 har været anvendt til at vurdere tilbuddet.

Lov om socialtilsyn fastlægger 7 temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra:

·          Uddannelse og beskæftigelse

·          Selvstændighed og relationer

·          Målgrupper, metoder og resultater

·          Organisation og ledelse

·          Kompetencer

·          Økonomi

·          Fysiske rammer


Det vurderes i tilsynsrapport af 22.10.2015, at Hollænderhusene, opfylder alle punkter af rapportens 7 kvalitetstemaer samt §§ 12 til 18 i Lov om Socialtilsyn.

Link til Tilsynsrapport

 

 

Hus_bliver_kaerligt_holdt_af_haender

 

 

 Hollænderhusene :: Korinthvej 12 :: 4700 Næstved :: EAN: 5798007299705 :: Tel.: +45 55 88 29 00 :: hollaenderhusene@naestved.dk

 

.