Hollaenderhusene_topfrise
 

Serviceteam

Serviceteamet løser de daglige håndværksmæssige arbejdsopgaver eks. vedligeholdelse af inventar/møbler ude og inde, opsætning/nedtagning af inventar i forbindelse med ændringer, malerarbejde, opfyldning på depoter .

Derudover sørger serviceteamet for den udvendige vedligeholdelse og renholdelse, blandt andet græs- og hækklipning.

Billede_af_sav_og_hammer 

 

Billede_af_handsker_og_skruetraekker

Billede_af_baglomme_med_vaerktoej_i 

 

 

 

 Hollænderhusene :: Korinthvej 12 :: 4700 Næstved :: EAN: 5798007299705 :: Tel.: +45 55 88 29 00 :: hollaenderhusene@naestved.dk

 

.