Hollaenderhusene_topfrise
 

Møllehuset

Målgruppe:
Møllehuset er en aflastningsinstitution for børn mellem 0- 18 år med vidtgående fysiske og psykiske vanskeligheder.

Der er forskellige aktivitetstilbud målrettet det enkelte barns funktionsniveau.
Møllehuset er oprettet efter SEL § 66 nr. 6.

Beliggenhed: Møllehuset lyst gråt
Troensevej 25, 4700 Næstved

Telefon:

+45 25 45 04 11 

Ledelse:

Afdelingsleder: Ania Omdahl
Tlf.: +45 21 47 50 34
E-mail: aniao@naestved.dk
 

 

 

Forstander_krammer_et_barn

Smilende_pige

 Moellehuset_paa_seminar

 

 

 Hollænderhusene :: Korinthvej 12 :: 4700 Næstved :: EAN: 5798007299705 :: Tel.: +45 55 88 29 00 :: hollaenderhusene@naestved.dk

 

.