Hollaenderhusene_topfrise
 

Handicap - diagnoser

Hollænderhusene modtager børn med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Det er ikke en konkret diagnose/ handicap, der afgør, om et barn er tilhører målgruppen i Hollænderhusene, men omfanget af barnets funktionsnedsættelse. Børnene i Hollænderhusene har oftest en eller flere af nedenstående diagnoser eller problemfelter:

  • Udviklingshæmning

  • Udviklingsforstyrrelse (f.eks. autisme, Aspergers syndrom, Tourettes )

  • Hjerneskade (medfødt eller erhvervet)

  • Fysisk handicappede, der har behov for særlig pleje

Der tages altid udgangspunkt i børnenes funktionsniveau, og der foretages en individuel og konkret vurdering af barnets samlede behov og den aktuelle situation.

 

Pige_ser_opgivende_ud 

Dreng_maler_paa_vaeggen  

 

 

 Hollænderhusene :: Korinthvej 12 :: 4700 Næstved :: EAN: 5798007299705 :: Tel.: +45 55 88 29 00 :: hollaenderhusene@naestved.dk

 

.