Hollænderhusene

  

PigeParaply_400  Custom

 

VELKOMMEN

Hollænderhusene er Næstved kommunes døgn- og aflastningsinstitutioner til børn og unge i alderen 0-18 år med vidtgående fysiske, psykiske og kognitive handicap. Majoriteten af børnene har mindst 2 diagnoser.

Hollænderhusene består af 3 specialiserede afdelinger. Afdelingerne har forskellige målgrupper, som kort beskrives nedenfor.

Hollænderhusenes arbejde henholder sig til Næstved Kommunes børne- og ungepolitik og bygger overordnet på FN s handicapkonvention.
Formålet med barnets anbringelse er at øge barnets livskvalitet, dvs. skabe positiv udvikling, trivsel og øget selvstændighed for barnet. Dette opnås bl.a. ved at udvikle og forbedre barnets funktionsniveau.
Pleje og omsorg kan vurderes som den bedste og afgørende indsats for at understøtte og vedligeholde barnets funktionsevne.

Hollænderhusene blev en selvstændig virksomhed 01.03.11, og der var indvielsesfest d. 27.05.2011.   

Hollænderhusene har hentet inspiration til navnet fra fortællingen Rejsen til Holland.

Møllehuset            Tulipanhuset

 Træskohuset           Digehuset 3

 

 

 

 

Kontakt

Hollænderhusene
Korinthvej 12
4700 Næstved

Tel.: +45 5588 2900
Tel.: +45 5588 2901

EAN: 5798007299705 

hollaenderhusene@naestved.dk

Forstander 
Kim Risom Rasmussen 
E-mail: kiris@naestved.dk 
Tel.: +45 2545 0986

 

Billede1