haletudsen
 

Virksomhedsplan

Med indførelse af Områdeledelse i Næstved, er det besluttet at området skal have en fælles Fusionsplan som pt. er under udarbejdelse. Vi lægger den nye plan ind på hjemmesiden når arbejdet er tilendebragt. Det betyder, at Virksomhedsplanen for Haletudsen, ikke bliver opdateret i den mellemliggende periode.

 Link til Haletudsens virksomhedsplan

Naturinstitutionen Haletudsen - Nyvej 11 - 4171 Glumsø - Tlf.: 55887610 - Mobil Tlf.: 4016 3104