haletudsen
 

Praktisk info

 

Haletudsens åbningstid:

Mandag til torsdag:      06.30 til 16.45
Fredag:      06.30 til 16.00

Du kan få dit barn indmeldt på en deltidsplads på henholdsvis 25 og 35 timer om ugen.

Åbningstiden for deltidspladser er :

25 timer:     08.30 til 14.30
35 timer:     07.30 til 15.30

 

Lukkedage

En forudsætning for, at der kan holdes lukket i en daginstitution er at der er tale om dage, hvor der sædvanligvis ikke kommer mange børn i forvejen. Kommunerne skal fastsætte et kriterium for, hvornår der er tale om lavt fremmøde. I Næstved Kommune er dette fastsat til 40 % af de indskrevne børn.

Som udgangspunkt holdes lukket på følgende dage:

  • De 3 dage (mandag, tirsdag og onsdag) inden Påske
  • Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • 5. juni (Grundlovsdag)
  • Fra og med den 24. december til og med den 1. januar

Der vil blive sørget for, at der er pasningsmulighed for dem, som har brug for plads på lukkedagene – dog ikke den 24. december og den 5. juni (Grundlovsdagen). Der kan være forskel på hvilke institutioner der holder åbent på de forskellige dage.

Derudover har institutionen 2 pædagogiske udviklingsdage, en i foråret og en i efteråret, uden faste datoer.

 

Telefonnumre

Telefonnummer:

Vuggestuen 5588 7610

Børnehaven 5588 7610

Mobil: 4016 3104

Mobiltlf. er med på ture og bedes kun benyttet til relevante beskeder. 

E-mail adresse: anlan@naestved.dk

Leder Anders Andersen privat 2940 1527

Naturinstitutionen Haletudsen - Nyvej 11 - 4171 Glumsø - Tlf.: 55887610 - Mobil Tlf.: 4016 3104