Børnehuset ved Grøften
 

Målsætninger

Vi bestræber os på;

- At give barnet en tryg hverdag i tæt kontakt med voksne.

Hvordan? - Ved at vi som voksne er nærværende og tilgodeser det enkelte barns behov.

- At give barnet mulighed for at afprøve og udvikle sociale relationer.

Hvordan? - Ved at barnet i legen får ro og tid til fordybelse i samvær med andre børn.                                                      

- At give det enkelte barn de bedste muligheder for at udvikle sig til en fri og selvstændig person.

Hvordan? - Barnet får mulighed for at vælge og have indflydelse på egen hverdag, alt efter udviklingstrin

- At give barnet mulighed for udfordringer som passer til dets udvikling og alder                                    

Hvordan? - Vi giver barnet mulighed for at videreudvikle sprog, motorik og kreativitet.

Som eksempler på aktiviteter kan nævnes , lege ude/inde, udflugter, emnearbejde, sang, musik, rytmik, maddag, samlingsstund. I disse aktiviteter indgår nemlig bevægelse, samvær, samarbejde, fælles oplevelser, individuelle opgaver, styrkelse af selvværd og selvtillid, afprøvning af grænser, fantasi, musik, natur, praktiske færdigheder m.m.


Omsorg for barnet

Omsorgen for barnet kan beskrives ved at personalet så vidt muligt skal

- gøre barnet trygt

- tage hensyn til den enkeltes aktuelle behov

- vise følelser

- være nærværende i mødet med barn og forældre

Dette kan opnås ved at der foretages en god indkøring i institutionen, d.v.s. at

- der er tid til snak

- der er én kontaktperson, - som skal være positivt imødekommende og lyttende

- der bygges på åbenhed, ærlighed og sympati (empati)

- der udvises fleksibilitet og engagement

- der sker en langsom tilpasning til hverdagen i institutionen.

Der skal være mulighed for at det enkelte barn kan få opfyldt sit behov for kontakt både fysisk og psykisk.

Dette kræver en høj grad af bevidsthed hos den enkelte ansatte, om egne grænser og følelser, men også det "at være tilstede" for og med barnet.

Børnehuset ved Grøften - Parkvej 146, 4700 Næstved - Telefon: 5588 7460 - E-mail: groeften@naestved.dk