Fensmark Lokalråd

 2016 okt borgermødet før start 2

Deltagere i borgermødet 5. oktober 2016

Læse mere under "borgermøde"

Kontakt

formand

Peter Jensen
Tørvetrillervej 7
4684 Holmegaard
55 54 75 30

fensmarklokalraad@gmail.com

Næste lokalrådsmøde

på biblioteket

Mandag 23. januar kl. 19.00