Fensmark Lokalråd

  

Borgermøde

Onsdag 5. oktober kl. 19.00

I Holmegaardhallen

 

Slut med oversvømmede kældre?

NK-Spildevand orienterer om kloakarbejde

Hvad med den øgede trafik gennem Stenskoven?

Kom og hør og giv evt. gode råd

Orientering om andre emner

  

Se vore breve til

Kommunen

Under ”aktuelt”

OBS: Svarene foreligger ikke endnu!!!

Kontakt

formand

Peter Jensen
Tørvetrillervej 7
4684 Holmegaard
55 54 75 30

fensmarklokalraad@gmail.com

Næste lokalrådsmøde

på biblioteket

tirsdag 8. november kl. 19.00