Fensmark Lokalråd

kloakgrav2

Læs om cykelsti i Stenskoven på pågældende side 

Kontakt

formand

Peter Jensen
Tørvetrillervej 7
4684 Holmegaard
55 54 75 30

fensmarklokalraad@gmail.com

Næste lokalrådsmøde

på biblioteket

Tirsdag 10. oktober kl. 19.00