Fensmark Lokalråd

 Læs resultaterne fra generalforsamling
________________________________

HOLMEGAARDSVEJ

Spærres inden længe.

HVAD SÅ?

Læs mere under

<Holmegaardsvej>.

 

 

Kontakt

formand

Peter Jensen
Tørvetrillervej 7
4684 Holmegaard
55 54 75 30

fensmarklokalraad@gmail.com

Næste lokalrådsmøde

på biblioteket

Tirsdag 2. maj kl. 19.00