Leverandører til kommunen vedr. Vareudbringning

I henhold til Lov om Social Service § 83 skal Næstved Kommune tilbyde personlig og/eller praktisk hjælp i hjemmet til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af sociale problemer.

Næstved Kommune vil indenfor området ’indkøb og vareudbringning’ benytte godkendelsesmodellen for at sikre det frie valg. Godkendelsesmodellen betyder, at der indgås aftale med alle interesserede leverandører, der lever op til de stillede krav i tilbudsmaterialet.

Der skal påregnes en sagsbehandlingstid på ca. 1 måned.

På nedestående links kan materialet rekvireres:

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre
Telefon: 5588 1200
Sidst opdateret den 8. april 2019