Klager

Du kan her på siden læse om dine muligheder for at klage over afgørelser, samt over aktuelle gener (naboklage). Hvis du som nabo føler dig væsentlig generet af lugt, fluer eller støj fra et landbrug, har du mulighed for at kontakte Næstved Kommune.

Klager
En klage kan deles op i ”klage over afgørelse” eller ”klage over nabo”. Der er to forskellige procedurer for hvordan denne type sag skal håndteres. Afgørelser skal påklages efter de gældende regler til klageportalen og man skal enten være part eller interessent i afgørelsen. Dialog er ikke en faktor i denne type klage, da kommunen allerede har afgjort sagen i henhold til gældende lovgivning. Du kan læse mere om hvordan du klager her.

Handler din klage derimod om gener fra din nabo eller et landbrug og ikke en for nylig truffet afgørelse, kaldes den slags klager for ”klage over nabo” eller ”klager over gener”. I dette tilfælde opfordrer vi til dialog, før der tages kontakt til kommunen.  Når vi modtager en klage over en nabo eller et landbrug, vil naboen/landmanden blive orienteret om klagen og vi vil derefter vurdere genen og forsøge at indgå i en dialog mellem partnerne for at få løst problemet. Læs om dine muligheder og få råd om de almindelige genetyper her

 

Næstved Kommune
Kontakt Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail: