Udbringning og arealer

Du kan her på siden læse om reglerne i Næstved Kommune vedrørende udbringning og udskiftning af arealer.

Udbringning og arealer

Det kræver en §16-godkendelse, hvis du ønsker at udbringe gylle på dine arealer fra et husdyrbrug der har en miljøtilladelse eller -godkendelse efter husdyrloven. Disse arealer omtales ofte som gylleaftaler eller trejdemandsarealer. En godkendelse er med til at sikre at udbringningsarealerne kan udnytte husdyrgødningen uden det omkringliggende miljø (søer, åløb, beskyttet natur, grundvand mv.) påvirkes heraf.

Udskiftning af arealer

Hvis du har godkendte arealer i henhold til §10, 11, 12 eller 16 i husdyrloven skal du anmelde det, hvis du ønsker at udskifte nogle af arealerne. Som udgangspunktet kan arealer med samme størrelse og samme sårbarhed mht. nitrat og fosfor udskiftes.

Læs mere i vejledningen om udskiftning af arealer som du finder øverst på siden i selvbetjeningsboksen.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019