Lugtgener

Der kan i forbindelse med udbringning eller opbevaring af husdyrgødning forekommer lugtgener. Føler du dig væsentlig generet af lugt fra et landbrug er det altid en god at tage en snak med landmanden. Mange gange kan problemet løses relativt nemt og uden kommunens indblanding.

Husdyrgødning
Lugten fra landbrug er som regel størst i foråret og lige efter høst da der her udbringes gylle eller anden husdyrgødning på markerne. Udbringningen sker oftest i relativt kortvarige, men koncentrerede perioder, hvor det ikke kan undgås, at det lugter. Det er ikke altid sjovt, at være nabo til et landbrug men det er vigtigt at huske på, at landzonen er landbrugets arbejdsområde, og at landmanden bare gør sit arbejde.

Oplever du at lugten fra et landbrug som en væsentlig gene i din hverdag er det altid en god idé, at tage en snak med landmanden vedrørende genen inden du kontakter kommunen. Skal du holde havefest eller andre udendørs arrangementer er det en god idé at kontakte landmanden, især hvis tidspunktet rammer de ovennævnte perioder for lugtgener.

Du kan under afsnittet "Gener" finde en brevskabelon, som kan hjælpe dig med at starte dialogen til landmanden. Vi har samtidig også lavet en skabelon for landmænd, som ønsker at gøre sine naboer opmærksom på tidspunktet for gyllespredning. 

Der indgår under "Gener" også et afsnit om godt naboskab, hvor man kan få gode idéer til, hvordan man håndterer situationen, hvis man oplever lugtgener fra en landbrugsejendom.

Lugt fra dyreholdet og staldanlæg vurderes i forbindelse med at der søges om en tilladelse eller godkendelse. Der er nogle fastsatte genekriterier som fastsætter en vis afstand til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone. For at der gives tilladelse eller godkendelse til et husdyrbrug, skal disse afstande være overholdt. Der kan indenfor disse afstande stadig opfattes lugt fra dyreholdet, men ikke i en sådan grad at der vurderes som væsentlig generende.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019