Dyrehold

I dette afsnit kan du finde oplysninger om de forskellige typer dyrehold i Næstved Kommune. Under mindre dyrehold kan du læse mere om reglerne for høns, hunde og heste, mens du under større dyrehold kan læse om større husdyrproduktioner - herunder pelsdyrfarme og miljøgodkendelser.

Billeder af dyr

Størstedelen af dyreholdene i Næstved Kommune producerer råvarer eller fødevarer til videre forarbejdning på slagterier, mejerier m.v. Vi har også dyrehold, som bidrager i undervisningssammenhænge, til tekstilindustrien, medicinalindustrien, pleje af naturområder eller har avlsmæssige formål. Hertil kommer dyrehold med hobby- og rekreative formål.

Uanset hvilken type dyrehold, der er tale om, så varetager Center for Plan og Miljø tilsynet med, at driften på de enkelte husdyrbrug overholder miljølovgivningen.

Du kan læse mere om både de mindre og større husdyrbrug ved at klikke i menuen til venstre. Under Større dyrehold får du en liste over de største af de miljøgodkendte husdyrbrug i Næstved Kommune, og under Mindre dyrehold er der generelle oplysninger om de mindste af husdyrbrugene, fx mindre hønsehold, hestehold og hundekenneler.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 18. september 2019