Ansøgning og anmeldeordning

Her har vi samlet de forskellige ansøgninger og anmeldeordninger, som bruges inden for landbrugsområdet i Næstved Kommune. Du kan finde skemaer, blanketter og selvbetjeningsløsninger om beholderkontrol, anmeldelse af dyrehold, tilladelser og godkendelser af husdyrbrug, godkendelse af arealer m.m.

Ansøg og anmeld

Beholderkontrol

Gylle- og ajlebeholdere på 100 m³ eller derover til flydende husdyrgødning og/eller ensilagesaft skal kontrolleres for styrke og tæthed mindst hvert 10. år. Ligger beholderen inden for 100 m fra åbne vandløb eller søer over 100 m², skal beholderen kontrolleres hvert 5. år.

 

Kontrol af gylle/ajlebeholdere

Kontrol af gylle- og ajlebeholdere skal udføres af en autoriseret kontrollant. Det er brugeren af beholderen, som skal bekoste kontrollen og har ansvaret for, at den bliver udført. Hvis man i stedet for at bekoste en kontrol vil tage beholderen ud af drift, skal det anmeldes til kommunen. Kravet om beholderkontrol er reguleret af bekendtgørelsen om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft.

Her kan du finde bekendtgørelsen (nyt vindue)

 

Anmodning om kontrol

Hvis du bruger en beholder, som skal kontrolleres, skal du sende et anmeldelsesskema til én af de autoriserede kontrollanter. 

Her kan du finde en liste over kontrollanter (PDF, nyt vindue)

Brugeren skal anmode om kontrol af en beholder senest 6 måneder før, beholderen falder for fristen for beholderkontrol. Kontrollanten skal sende en kopi af anmodningen til kommunen samt en kopi af den efterfølgende kontrolrapport.

Vil du sende en anmodning, skal du bruge blanketten "Anmodning om beholderkontrol", som du finder øverst i selvbetjeningsboksen.

 

Beholder tages ud af drift

Hvis du ikke længere anvender din beholder, har du mulighed for at blive fritaget for beholderkontrollen. Det kræver, at du indsender en erklæring til kommunen om, at beholderen er taget ud af drift. Når beholderen tages ud af drift, skal den tømmes og rengøres. Erklæringen skal indsendes senest på det tidspunkt, hvor anmodning om kontrol skulle være indgivet, dvs. senest 6 måneder før beholderen skulle have været kontrolleret.

Du skal bruge blanketten "Erklæring om, at beholder tages ud af drift", som du finder øverst på siden i selvbetjeningsboksen.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Landbrug
Telefon: 5588 6150
E-mail:
Sidst opdateret den 18. december 2019