Campus

Med Campus Næstved ønsker Næstved Kommune at skabe rum for udvikling af synergien mellem uddannelse og byudvikling. Campus Næstved er en samling af flere af Næstveds uddannelser ved stationen – lige midt i Næstveds bymidte.

Campus

Valget af placering lige midt i et travlt centrum er langt fra en tilfældighed. For det første ønsker uddannelsesinstitutionerne at være tæt på offentlige transportmidler, som letter tilgængeligheden væsentligt for både studerende og ansatte. Enkelte uddannelsesinstitutioner forventer et øget optag helt op mod +10 % som følge af bedre tilgængelighed sammenlignet med i dag. For det andet vil de studerende  kunne drage nytte af nærheden til  Næstveds byliv, hvor fx caféer, take-away, natteliv og butikker ligger lige i forlængelse af Campus-strøget. For det tredje giver Munkebakken en unik grøn ramme om Campus, som i bedste traditionelle campus tradition kan udgøre en campus park, som vel at mærke vil være attraktiv og tilgængelig for både byens borgere og de studerende.

For byen og erhvervslivet betyder campus et stort løft. Vi har store ambitioner i forhold til både at tiltrække nye uddannelser og studerende, men har også store forventninger til udvikling af bæredygtighed, kulturliv og erhverv – f.eks. vil detailhandel og caféer få stor glæde af de mange nye kunder. Samlingen af uddannelser vil også være med til at skabe og tiltrække virksomheder, der kan drage nytte af vidensmiljøet i campus.

  1. fase af Campus Næstved bygges af VUC Storstrøm, som påbegynder opførelse af nye undervisningsbygninger i Teatergade i februar 2017. VUC Storstrøm forventer at slå dørene op for de første studerende efter sommerferien 2018. VUC Storstrøm huser ca. 1200 studerende på en lang række forskellige fag på henholdsvis grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau.

  2. fase af Campus Næstved igangsættes af University College Sjælland (UCSJ), og vil huse uddannelserne: ergoterapeut, fysioterapeut og administrations bachelor. Alt i alt ca. 7-800 studerende. Hertil kommer den samlede regionale administration af UCSJ, i alt ca. 120 medarbejdere til at være placeret i Campus Næstved.

  3. fase – kender vi ikke endnu. Men i Næstved Kommune er vi overbeviste om, at Campus området vil udvikle sig og blive et særdeles attraktivt studiemiljø, som med sin centrale beliggenhed kan tiltrække mange studerende fra hele Region Sjælland. Der vil derfor helt sikkert komme flere uddannelsesinstitutioner til.

Du kan løbende følge projektets udvikling på www.campusnaestved.dk

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019