Velkommen til Center for Bæredygtigt Byggeri

Næstved Kommune har etableret Center for Bæredygtigt Byggeri for at skabe vækst og arbejdspladser – og for at profilere Næstved som en kommune, der satser på bæredygtige byggeløsninger.

I Region Sjælland har vi mange små og mindre virksomheder, som beskæftiger sig med byggeri og de skal være med til at bygge fremtidens huse. Det kræver uddannelse, det kræver samarbejde og det kræver, at nogen vil bo i fremtidens huse. Kort sagt – der skal være et marked og der skal være nogle til at løfte opgaven.

I Center for Bæredygtigt Byggeri skal vi ruste små og mellemstore virksomheder til at kunne deltage i projekter omkring nybyggeri og renovering, hvor bæredygtighed er en afgørende parameter. Center for Bæredygtigt Byggeri skal samle, formidle og udvikle viden om bæredygtigt byggeri og bidrage til nye kompetencer og nye samarbejdsformer mellem håndværkere og på tværs af fagligheder. Samtidig skal Center for Bæredygtigt Byggeri medvirke til at skabe lokal efterspørgsel efter håndværkere og rådgivere med kompetencer i at bygge bæredygtigt.

Og så skal centeret medvirke til branding af Næstved som forgangskommune inden for bæredygtigt byggeri.

Region Sjælland har bevilget midler til iværksættelse og drift af projektet, som har en foreløbig levetid indetil udgangen af 2014.