SUN
 

Mobilsygeplejen

Mobilsygeplejen henvender sig til mennesker, som er socialt udsatte og har problemer med helbredet, med behov for behandling og/eller lindring. Her kan vi hjælpe med brobygning til sundhedsvæsnet/behandlingssystemet.

”Socialt udsatte” er betegnelsen for borgere, der er reelt eller funktionelt hjemløse, som har svære afhængighedsproblemer og/eller svære psykiske lidelser, som de ikke modtager dækkende behandling for.

Mobilsygeplejen er at træffe i klinikken i Toldbodgade, tidsrummet mandag, onsdag og fredag fra kl.9.00 til 10.00. Tirsdag 13.00 - 14.00 samt Torsdag 9.00 - 10.00 og 15.00 - 17.30. Adressen er i Toldbodgade 19 st. Der er en begrænset udkørende funktion.

De problemer, man kan opsøge os for, er f.eks. behov for at vurdere, om man skal søge læge; hjælp til at tage kontakt til psykiatrien; følgeskab, hjælp til sårpleje, skadesreduktion i forbindelse med indtag af stoffer, alm. fodpleje; hjælp til at kontakte tandlæge, egen læge, skadestue, ambulatorium med mere.

Aftener og weekender træder vi undtagelsesvis til, hvis der er behov for at hjælpe en borger til at forblive indlagt, til behandlingen er gennemført; eller hvis andre dele af Center for Socialt Udsatte Næstved (CSUN) har brug for vores sundhedsfaglige viden.

Vi samarbejder med alle i CSUN, med praktiserende læger, alkoholambulatorium; sygehus, hjemmepleje; sårambulatorium og andre behandlingsinstanser, der måtte blive aktuelle.

Sekundært vil vi søge at kvalificere det etablerede sundhedsvæsen til at imødekomme behovet for behandling og lindring hos denne gruppe borgere. Dette bl.a. gennem følgeskab, mesterlære (at invitere de professionelle med på gaden), dialog med behandlingssystemet og oplysning om borgerens livsbetingelser og ressourcer.

Mobilsygeplejen er nu en del af Rådgivning for Stofmisbrug under Center for Socialt Udsatte Næstved.

Kontakt
  

Den mobile hjemmesygepleje kan kontaktes:

Mandag, Onsdag, Fredag 9.00 - 10.00
Tirsdag 13.00 - 14.00
Torsdag 9.00 - 10.00 samt 15.00 - 17.30

på følgende adresse:

Toldbodgade 19, st.
4700 Næstved

Man kan ringe til Pernille på 2149 9373 eller Aase på 2121 3863.
De ringer gerne tilbage.