SUN
 

Hjemmevejlederne

Hjemmevejlederteamet arbejder under servicelovens §85:

§ 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Hjemmevejlederteamet har base på Marskvej 22b, hvorfra der køres ud til borgerens eget hjem. Hjemmevejlederne har til opgave at støtte & vejlede den enkelte borger ud fra de angivne handleplaner som borgeren er visiteret til, igennem Næstved kommunes visitatorer. Pt. består teamet af 2 fuldtidsstillinger som alle er besatte af pædagoger.

Kontakt

Hjemmevejlederkontoret:
Marksvej 22 B
4700 Næstved

Tlf: 55882183

Stig
Mobil: 2545 0492