SUN
 

Forsorgshjemmet

Forsorgshjemmet Næstved

 

Serviceloven §110

Forsorgshjemmet Næstved drives af Næstved kommune i henhold til servicelovens § 110.
I det daglige arbejde, støtter vi os til Vejledning nr. 4 til serviceloven ”Vejledningen om botilbud m.v. til voksne.”

Servicelovens §110 fastslår at:
"Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Stk. 2. Optagelse i boformer efter stk. 1 kan ske ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Lederen træffer afgørelse om optagelse."

Beskrivelse af Forsorgshjemmet Næstved.

Forsorgshjemmet Næstved er beliggende på Marskvej 22C, tæt på offentlige transportmuligheder og indkøb. Forsorgshjemmet Næstved har 20 enkeltværelser, alle med altan/terrasse, bad og toilet. To af pladserne udgør en selvforplejningsafdeling, hvor der også er eget køkken. Værelserne er store og møblerede med en seng, hvilestol, bord, stol samt klædeskab og reoler/hylder.

Der findes på stedet et caféområde med bl.a. bordtennis, billard og stort fjernsyn. Derudover er der to computere, hvor beboerne har mulighed for at komme på internettet. Dette er gratis.

Alle beboere har adgang til internettet på egen computer via et trådløst netværk, etableret i centeret.

Natherberget har op til 8 pladser, beliggende ved Forsorgshjemmet. Derudover er der udslusningsafdelingen, Kindhestegade 16 (K16) med 10 pladser.

Information i øvrigt:
Beboere på Forsorgshjemmet er socialt udsatte, hvor hjemløshed p.g.a.misbrug, psykisk sygdom, alkoholdemens mv. kan ligge til grund for deres ophold.

Alle beboere bliver tilknyttet en kontaktperson, der sammen med beboeren og sagsbehandleren har til opgave, at få afklaret formål og behov under og efter opholdet. Indenfor 3 uger fra start af opholdet, udarbejdes der sammen med beboerne en udrednings- og opholdsplan, som kan indgå i hjemkommunens handleplan.

Der er personale til stede døgnet rundt, som beboerne kan kontakte, hvis de har spørgsmål eller problemer. Der vælges et beboerråd, der fungerer som bindeled mellem beboere og ledelse. Rådet har kontakten med andre brugerorganisationer på hjemløseområdet - eksempelvis Udsatterådet i Næstved Kommune.

Forsorgshjemmet tilbyder, med udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og ressourcer, aktivering med lettere inden- og udendørs vedligeholdelsesopgaver.

Kontakt

Kontakt:

Forsorgshjemmet Næstved
Marskvej 22 C
4700 Næstved

Tlf: 55 88 21 71 (Døgnåbent)
Fax: 55 88 21 91

e-mail: csun@naestved.dk

Afdelingsleder:
Grethe Jensen
Tlf: 55 88 21 82
Mobil: 30 66 34 69
e-mail: cejen@naestved.dk