SUN
 

Det Opsøgende Gadeteam

Det Opsøgende Gadeteam

Tilbud om uvisiteret støtte- kontaktpersonordning under Servicelovens § 99

Gadeteamet er et tilbud om opsøgende støtte og kontakt til de mest socialt udsatte borgere i Næstved Kommune.

Støtten er på borgerens præmisser, d.v.s. vi respekterer:

  • at der er forskellige måder at leve på
  • at man gerne vil bevare fuld anonymitet
  • at den enkelte borger har ret til at bestemme over sit eget liv
  • at ordningen er et frivilligt tilbud som borgeren til enhver tid kan frasige sig 

 

Kontakt

Lise
Lise
Telefon: 2462 8014
E-mail: lssin@naestved.dk

Martin
Martin
Telefon: 4092 3581
E-mail: mand@naestved.dk

Jimmy
Jimmy_Nielsen_portraet

Telefon: 2545 0221
E-mail: jitni@naestved.dk