SUN
 

Administrationen Marskvej

I administrationen varetager vi alle opgaver der kommer ind under begrebet administration og økonomi for Center for Socialt Udsatte Næstved. Herunder også administration af de økonomiske aftaler, der indgås mellem brugere/beboere og personalet i de respektive afdelinger.

Administrationen består af 2 medarbejdere:

Lone, der primært beskæftiger sig med løn- og personaleadministration, administration og indkøb af kontorartikler, opkrævning af opholdsbetaling, beboerudbetalinger, dusørberegninger m.v.

Anne, der primært beskæftiger sig med økonomi, budgetter, bogføring, betaling af kreditorer, IT, telefoni m.v.

Kontaktoplysninger:

Lone: 5588 2175 lonsp@naestved.dk

Anne: 5588 2174 anvan@naestved.dk

Kontakt

Center for Socialt Udsatte Næstved
Forsorgshjemmet Næstved og Bofællesskabet Marskvej
Marskvej 22B
4700 Næstved
Tlf: 5588 2170