Center for Socialt Udsatte Næstved

 

Center for Socialt Udsatte Næstved er en social virksomhed under Næstved kommunes Handicap- og Psykiatriområde.

Vores omdrejningspunkt er borgere, der er hjemløse, misbrugere af alkohol / narkotika eller en kombination af disse forhold. Centerets menneskesyn er humanistisk, hvorfor det er meget væsentligt for os at møde udsatte borgere, hvor de er. Det betyder bl.a., at vi arbejder målrettet med at styrke såvel borgernes evne såvel som deres motivation til at tage ansvar for eget liv.

Tilbudspaletten til udsatte borgere er meget bred. Hos os kan man finde forskellige boformer i relation til Serviceloven, botræning, stofmisbrugsafvænning, åbne væresteder, støttekontaktpersoner og hjemmevejledning mv. Derudover har vi iværksat to flerårige projekter med udgangspunkt i Servicestyrelsens strategier på udsatte-området. Projekterne har dels fokus på mobil sygepleje og udvikling af sundhedstilbud til udsatte borgere, og dels på bostøtte og Housing First princippet i forhold til hjemløse eller funktionelt hjemløse.

Vi ønsker at udvikle os i takt med det omgivende samfund, således at vi i videst mulige omfang kan imødekomme borgernes og den øvrige omverdens krav og behov; ligesom vi meget gerne samarbejder på tværs af forvaltninger, kommuner og sektorer, for ad den vej at kunne hæve kvaliteten i vores ydelser.

Derudover er vi en arbejdsplads for ca. 65 medarbejdere, hvor der er fokus på trivsel, høj faglighed, udvikling af kompetencer og af organisationen samt et godt arbejdsmiljø. Det skal være rart, sikkert og udfordrende at være ansat hos os. Arbejdsmiljøet styrkes såvel gennem daglig dialog i centeret, som gennem et systematisk arbejde i MED-organisationen.

 

Venlig hilsen

 

Troels Permin

Centerleder

 

Kontakt

Center for Socialt Udsatte Næstved
Marskvej 22B
4700 Næstved 
Tlf: 5588 2170

csun@naestved.dk