Ud- og indkørsel

Hvis du skal have etableret en ny adgang til din ejendom (ind- og udkørsel) eller ændret den nuværende adgang fra din private ejendom til vejen, skal det godkendes af kommunen for at sikre, at adgangen udføres trafikalt forsvarligt.

Hvordan søges om ny eller ændret ud- og indkørsel

Skriftlig ansøgning sendes til Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik, Rådmandshaven 20, Næstved. Ansøgningen vedlægges skitse over de eksisterende forhold med ny eller ændret adgang indtegnet. Vil du vide mere, kan du rette henvendelse til Center for Trafik og Ejendomme, tlf. 5588 6230 eller via e-mail .

Asfaltramper

Nye overkørselsramper (f.eks. asfaltramper) samt ændring af eksisterende overkørselsramper udføres af Næstved Park & Vej for grundejerens regning.

Næstved Park & Vej, Thurøvej 1-5, 4700 Næstved, tlf. nr. 5588 6470 eller via e-mail

Ansøgningsskema til asfaltramper kan downloades her

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019