Rådighedstilladelse for brug af vejareal og fortov

Ønsker du at benytte veje, stier, fortove til opbevaring skal du søge tilladelse hos kommunen. 

Det betyder, at du ikke sådan bare uden videre må opstille materialer:

  • stilladser
  • container / beholdere
  • mobilkraner
  • transportable personløfter
  • øvrige materialer

Sagsbehandlingen foretages typisk indenfor 8 dage.

Se også hvordan du søger om råden over vejareal til arrangementer på kommunevej - f.eks. cykelløb, motionsløb og lignende.

Du skal søge via Vejdirektoratets ansøgningsportal

Vejledning til ansøgningen

Vejledning til udpegning af sted på kort

Vælg ''Ansøgning om Råden over vejareal vedr. materiel'' i Vejdirektoratets ansøgningsportal.

Link til Vejloven

 

 

 

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Næstved Park & Vej
Telefon: 5588 6470
E-mail:

Hvis du vil vide mere...

Næstved Park & Vej
Thurøvej 5
4700 Næstved
Telefon: 5588 6470
E-mail:

Sidst opdateret den 12. november 2019