Parkeringshuse

Vi bygger nye parkeringshuse

Nye parkeringshuse i midtbyen

I 2018 bygger vi to nye parkeringshuse med plads til i alt 770 biler - 300 pladser ved Grønvej og 470 pladser ved Kählersvej. Parkeringshuset på Grønvej forventes at åbne ultimo august 2018 og parkeringshuset på Kählersvej forventes at åbne medio december 2018. Det er Totalentreprenør 5E Byg A/S, der opfører parkeringshusene.

 

Gratis sms’er med nyheder


Er du interesseret i at komme helt tæt på byggeprocessen af P-husene, så kan du ganske gratis tilmelde dig en sms-service.
Her sender vi beskeder ud, når vi fx kører med store transporter eller komme til at støje.

Du kan altid afmelde dig igen på samme link og det koster heller ikke noget at modtage sms’erne.

 

Tilmeld dig sms-service.  

Grønvejshuset

Mens vi bygger, vil der, særligt ved Grønvej, opstå en udfordring for de borgere, der dagligt benytter parkeringsarealet her. For at imødekomme udfordringen, har Næstved Kommune, i samarbejde med DSB, reserveret et areal til etablering af midlertidige erstatningsparkeringspladser.
Arealet ses på nedenstående kortudsnit og vil kunne give plads til ca 80 parkerede biler.

Kortudsnit midlertidige p-pladser ved Grønvej  Placering af de midlertidige p-pladser ved Grønvej

Vi forventer, at erstatningsparkeringen er klar i uge 4. Herefter afspærrer entreprenøren en del af den eksisterende parkeringsplads, og etablerer byggeplads. Vi forventer, at byggepladsen vil optage ca. 110 parkeringspladser.

Umiddelbart herefter går arbejderne med at nedramme betonpæle i gang. De skal danne fundamentet for det kommende parkeringshus. Ramme-arbejdet er støjende arbejde og forventes at tage 4-6 uger.
Ud over de ca 80 erstatningsparkeringspladser ved Grønvej, har vi lavet en aftale med Næstved Sygehus om, at den bagerste del af deres parkeringsplads på Rådmandshaven  kan benyttes som 12-timers parkeringszone. Her er plads til ca 60 biler.

Midlertidige p-pladser ved sygehuset  Placering af de midlertidige p-pladser ved Næstved Sygehus  

Kählersvejhuset

Kählersvejhuset etableres på den tomme grund syd for Rampen. Dette hus etableres også på pæle og arbejderne med at ramme pæle til dette hus vil tage mellem 6-8 uger. Arbejdet forventes at starte i uge 8.
Adgang for arbejdskørsel til og fra byggepladsen vil foregå ad Kählersvej.

Ved begge byggepladser vil totalentreprenøren forud for arbejderne, foretage fotoregistreringer af de nærmeste ejendomme og omkringliggende veje. Dette for at sikre, at eventuelle skader, der påføres bygninger eller veje under udførelsen, efterfølgende udbedres.

Nærmeste naboer til begge byggepladser vil desuden blive inviteret til et informationsmøde, hvor både Næstved Kommune og entreprenøren, der skal bygge parkeringshusene vil være tilstede og svare på spørgsmål.  

Informationsfolder

Via nedenstående link kan du downloade en folder, hvor vi blandt andet beskriver, hvor der er parkeringsmuligheder og lidt om parkeringsregler.

Link til folder  

Tegningsmateriale vedrørende parkeringshuse

Link til tegninger vedr. Grønvej (åbner i pdf)

Link til tegninger vedr. Kählersvej (åbner i pdf)

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:

Åbningstider

Se åbningstider for personlig og telefonisk betjening                                              

Sidst opdateret den 17. maj 2018