Parkeringsregler

Næstved kommune skal være et rart sted at færdes - også som fodgænger og cyklist. Blandt andet derfor er det vigtigt, at bilisterne overholder reglerne for parkering.

Husk at stille p-skiven - Næstved Kommune benytter p-vagter, for at sikre at restriktionen overholdes, og at der parkeres efter gældende regler.

P-skive anvendes hvor der er tidsbegrænset parkering

Hvor der er skiltet med tidsbegrænset parkering, skal du anvende p-skive. Der må kun være en p-skive, og den skal være anbragt synligt i forruden.  

P-billet skal være synlig i forruden

Når du parkerer på en betalingsparkering, skal billetten anbringes, så den er synlig i forruden.  

Vil du vide mere om parkering, skiltning og parkeringsafgifter

På biblioteket eller i boghandlen kan du finde Færdselsloven og anden lovgivning, der gælder for parkering, skiltning samt opkrævning af parkeringsafgifter.  I menuen til højre findes relevante links.   

Udvalgte skilte og deres betydning

Vejskilt - standsning forbudt
C61 - Standsning forbudt 
Her må du slet ikke standse. Heller ikke for bare at lade en passager stige ud.

Vejskilt - parkering forbudt
C62 - Parkering forbudt   
Her må du ikke parkere. Men du må dog gerne standse i op til 3 minutter.

Vejskilt - restriktionen gælder før og efter tavlen

UC60,1 - restriktionen gælder både før og efter tavlen.

Vejskilt - restriktionen ophører ved tavlen 
UC 60,3 - restriktionen ophører ved tavlen.

Vejskilt - restriktionen begynder ved tavlen
UC 60,2 - restriktionen begynder ved tavlen.

Vejskilt - parkeringszone er gældende
E68 B - Parkeringszone
Tavlen angiver et område med parkeringsrestriktioner.

Vejskilt - parkeringszone ophører
E69 - Parkeringszonen ophører først, når du har passeret denne tavle. 

Vejskilt - gågadezone
E49 - Gågade
Tavlen angiver et område, hvor særlige færdselsregler er gældende. Området er reserveret gående. Tilladelse til kørsel kan angives på undertavle. Parkering i gågade må ikke ske uden for særlig afmærkede pladser. Ved standsning for af- eller pålæsning af tungt eller omfangsrigt gods, er det en forudsætning, at af- eller pålæsning foregår kontinuerligt.

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:
Sidst opdateret den 15. august 2019