Parkeringsbekendtgørelse

I Næstved Kommune gælder der særlige regler for benyttelse af parkeringspladser, standsning og parkering m.v. på vej uden for parkeringspladser samt for benyttelse af parkeringspladser.

Næstved Kommune den 24. april 2018

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1 nr. 1, § 92c stk. 4, lov om offentlige veje § 90, stk. 1-5, og bekendtgørelse om parkeringskort for personer med handicap § 11, stk. 1, nr. 3, litra b, bekendtgøres hermed med samtykke fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi følgende parkeringsbekendtgørelse:

Anvendelsesområde

§1  Bekendtgørelsen gælder standsning og parkering på offentlig vej og privat fællesvej i Næstved Kommune i tættere bebyggede områder afgrænset af byzonetavler (E55).  

Generelle bestemmelser

§2  Der må ikke parkeres køretøjer med henblik på reklame.  

Lastbilparkering og parkering på afmærkede parkeringspladser

§3  På parkeringspladser er det forbudt at parkere:

1. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg og påhængskøretøjer (herunder påhængsvogn, sættevogn og påhængsredskaber). Køretøjer med en totalvægt over 3.500 kg og påhængskøretøjer henvises til de særligt afmærkede parkeringspladser i:

I Næstved by - Fabriksvej, Militærsvinget, Transportbuen (Øverup Erhvervsområde) og Industrivangen (Stenstrup Industriområde)

Uden for Næstved by - Glasmagervej i Fensmark, Gartnervej i Holme-Olstrup, Pederstrupvej 9B (Materielgården) i Mogenstrup, Rødlersvej 2-4 på Hovedvejen 59 i Tappernøje (Bag benzinstationen), Nøddevej i Glumsø, Industrivej i Gelsted, Håndværkervej/Nyvangsvej i Herlufmagle, Kristensmindevej i Fuglebjerg (tilladt for kølebiler og anhængere) og Falkevej i Fuglebjerg

2. Påhængsredskab (campingvogn) og påhængskøretøj (trailer).

3. Autocampere med tilladt totalvægt over 3.500 kg. henvises til særligt afmærkede p-båse på Parkering Rådmandshaven.  

Parkering uden for afmærkede parkeringspladser

§ 4  Motorkøretøj med en tilladt totalvægt under 3500 kg må standses eller parkeres delvist på fortov i køretøjets længderetning med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst 2 hjul på fortovet, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.
Campingvogn eller trailer med tilladt totalvægt under 2.000 kg må endvidere standses eller parkeres delvist på fortov i køretøjets længderetning, når påhængskøretøjet er tilkoblet et motorkøretøj med en tilladt totalvægt under 3500 kg.
§ 5  På vej er det forbudt at parkere:
1. Køretøjer med tilladt totalvægt over 3.500 kg, herunder påhængsvogn, sættevogn og påhængsredskab, eller særligt indrettede køretøjer i mere end 3 timer.
2. Påhængsredskab, herunder campingvogn over 2.000 kg, og påhængsvogn, herunder trailer, i mere end 3 timer.
3. Campingvogne med tilladt totalvægt på indtil 2.000 kg i mere end 24 timer.  

Betalingsparkering

§6 Køretøj forsynet med et parkeringskort for personer med handicap er fritaget for betaling.  

Parkeringsafgift

§7  Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121 og § 122a.

§8 Bekendtgørelse af 25. marts 2014 ophæves som følge af nærværende bekendtgørelse, der træder i kraft ved offentliggørelse.

Godkendt af Næstved Byråd d. 24. april 2018

Link til Parkeringsbekendtgørelse 2018 (åbner i pdf)

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:
Sidst opdateret den 23. oktober 2019