Klagevejledning

Klage over en pålagt afgift skal sendes til Center for Trafik og Ejendomme.

Sådan klager du

Klager over en pålagt afgift skal sendes til Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik, Teatergade 8, 4700 Næstved eller pr. email til
Klager behandles kun ved skriftlig henvendelse. 

I klagen skal du forklare, hvorfor du mener, at parkeringsafgiften er uberettiget. Det er ærgerligt at få en p-afgift, men det kan selvfølgelig ikke bruges som begrundelse for at indsende en klage. I klagen bedes du anføre parkeringsafgiftens løbenummer og/eller køretøjets registreringsnummer samt klagers navn og adresse.

Jf. Færdselslovens § 121, stk. 2, kan afgørelsen i forbindelse med indsigelsen ikke indbringes for en højere administrativ myndighed.  

Kan jeg få rabat på en p-afgift, hvis jeg er pensionist eller studerende?

Det er ikke muligt at nedsætte beløbet, hvis du er pensionist eller studerende, da en parkeringsafgift udstedt af Næstved Kommune ikke er en bøde, men en afgift.   

Kan jeg afdrage på en p-afgift?

I særlige tilfælde er der mulighed for at få en afdragsordning. Du kan få nærmere information herom hos opkrævningsgruppen på tlf. 5588 5576.   

Jeg har klaget over en p-afgift, skal jeg stadig betale den?

Nej, det skal du ikke. Vi sætter automatisk betalingsfristen i bero, når vi modtager din klage.  

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er utilfreds med en rykker?

Hvis rykkeren er kommet, kort tid efter du har betalt eller klaget over en p-afgift, er det muligt, at de to har krydset hinanden. I så fald kan du se bort fra rykkeren. 

Har du modtaget en rykker for en parkeringsafgift, du ikke har set i forruden, skal du tjekke din digitale postkasse. Næstved Kommune sender påmindelser om parkeringsafgifter elektronisk. Ønsker du at se baggrunden for parkeringsafgiften, kan du kontakte Team Trafik på tlf. 5588 6238.  

Færdselsloven og Bekendtgørelse om parkeringsskiver

Du kan læse mere i Færdselsloven og i Bekendtgørelse om parkeringsskiver via linket i højremenuen. På internettet, på biblioteket eller i boghandlen kan du få yderligere information omkring lovgivningen vedrørende parkering, skiltning og parkeringsudgifter.  

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:
Sidst opdateret den 15. august 2019