Parkering

Parkering i Næstved by

Gode parkeringsmuligheder i Næstved by

Næstved bymidte kan tilbyde mange offentligt tilgængelige parkeringspladser og handicappladser. I 2018 og 2019 er to nye parkeringshuse blevet opført, og de rummer tilsammen ca. 770 parkeringspladser. Det ene parkeringshus ligger tæt på stationen (Grønvej) og det andet tæt på bymidten (Rampen). I begge parkeringshuse er der ingen tidsbegrænsning.

Hold øje med skiltningen, så du undgår en parkeringsafgift.  

Betalingsparkering

I Næstved bymidte er der 3 betalingsparkeringspladser. Der er én på Kindhestegade (kaldet Axelhusparkeringen), én på Kattebjerg og én på Kvægtorvet.
Det koster 10 kr. i timen at parkere på hverdage mellem 9-18.00 og lørdage mellem 9-14.00. På disse betalingsparkeringspladser er der ofte ledige pladser.
Du kan betale med mønter og betalingskort. Du kan også betale via en app, hvis du er tilmeldt Easypark, Parkpark og Parkman.   

Sådan må du parkere

Fra 1. marts 2014 er der kommet nye bestemmelser i Færdselsloven.
- Det er dobbelt så dyrt, at standse eller parkere uberettiget på en handicapplads – det vil altså sige en afgift på 1020 kr.
- Det er dobbelt så dyrt at standse eller parkere foran en ind- og udkørsel (1020 kr).
- Man kan få flere afgifter for samme forseelse. Det vil sige, at man kan få tre afgifter for samme parkering med 24 timers mellemrum.
- Det er ikke tilladt at parkere med en del af køretøjet på cykelsti, gangsti eller fortov. Det samme gælder for midterrabat, helleanlæg eller lignende. Dog har kommunerne mulighed for at lempe bestemmelsen om parkering på fortov. OBS:  Teknisk Udvalg besluttede d. 24. marts 2014 at lempe bestemmelsen om parkering på fortov og dermed genindføre muligheden for at parkere på fortov med 2 hjul, som det tidligere har været muligt i Næstved Kommune. Vi gør i den forbindelse opmærksom på færdselslovens regel om, at det ikke er lovligt at parkere til fare eller ulempe for færdslen. Nedenfor kan du læse eller downloade Næstved Kommunes parkeringsbekendtgørelse.
Link til Parkeringsbekendtgørelse 2018 (åbner i pdf).  

P-vagterne sikrer god fremkommelighed

For at sikre en god fremkommelighed herunder mulighed for at finde en offentlig p-plads i nærheden af bestemmelsesstedet, er der indført parkeringsrestriktioner på nogle p-pladser - fortrinsvis i bymidter. Næstved Kommunes p-vagter har til opgave at sørge for, at standsning og parkering på veje og p-pladser ved sygehus, indkøbscentre, arbejdspladser og beboelsesområder fungerer på bedste måde og i overensstemmelse med de gældende regler.  

Digitalt kort over parkeringspladser i Næstved by

På vores hjemmeside kan du se, hvor der er offentligt tilgængelige parkeringspladser. Hvis du med informationsknappen klikker på en parkeringsplads, kan du få flere oplysninger om tidsbegrænsning m.v. 
Link til digitalt kort: Parkeringspladser i Næstved by.  

Parkeringsafgift 

Afgiften for at parkere ulovligt er for tiden kr. 510,-. Parkeres der uberettiget på en handicapparkeringsplads eller foran en ind/udkørsel er afgiften 1020 kr. Betaling af en pålagt afgift skal ske inden 10 dage via Netbank eller i Postbutik. Ved manglende betaling udsendes først en påmindelse, og hvis betaling stadig mangler, udsendes der en rykker med et gebyr på kr. 250,-.  

Klagemulighed

Klager over en pålagt afgift skal sendes til Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik, Teatergade 8, 4700 Næstved eller pr. email til .
  • Din klage skal indeholde:
    Klagers navn og adresse
    Bilens nr. pladenr. eller afgiftens løbenr.
    Begrundelse for klage.

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:
Sidst opdateret den 11. december 2019