Kollektiv transport

Kommunens kollektive transport omfatter både almindelige rutebusser og kørselsordningerne flextur og plustur.

Ansvaret for driften af busruterne, flextur og plustur varetages af Trafikselskabet Movia.
Tilrettelæggelsen af kørslen koordineres i et tæt samarbejde mellem Movia og Næstved Kommune.

Ny model for flextur og plustur

Flextur
Næstved Kommune har pr. 1. januar 2020 besluttet at indføre en ny model for flextur.

Flextur er kort fortalt fleksibel og behovsstyret samkørsel, og er tænkt som et supplement til den almindelige rutebaserede kollektive transport. Det vil sige, at passagererne selv kan vælge, hvornår de ønsker at blive afhentet – inden for det fastlagte serviceniveau – og mellem hvilke adresser, de ønsker at rejse.

Flextur kan benyttes af alle og til alle turformål.

Læs mere om flextur: Link til Flextur

Plustur
Plustur er også fleksibel og behovsstyret samkørsel, men kan kun bestilles igennem rejseplanen, når der ikke findes et bedre tilbud med tog eller bus hele vejen.
Plustur fungerer derfor som til-/frabringertransport til bus og tog.

Læs mere om plustur: Link til Plustur

 

Movias trafikinformation - Køreplaner og priser

Movia, DSB og Metro’s trafikinformation varetages under navnet DOT (Din Offentlige Transport).
Information om buslinjer, køreplaner, ændringer og billetter kan findes på DOT’s hjemmeside
www.dinoffentligetransport.dk.

 

Administration af busser


I det daglige samarbejder Næstved Kommune med Trafikselskabet Movia, nabokommunerne og Region Sjælland om at give borgerne en så god busdrift som muligt inden for den økonomiske ramme.

Næstved Kommune har dog kun ansvar for de kommunale bussers linjeføring, serviceniveau og økonomi.

Næstved Kommune afgiver, på lige fod med Region Sjælland og øvrige kommuner, hvert år inden 15. oktober en trafikbestilling til Movia med ændringer til busdriften. Det er Byrådet, der endeligt beslutter og godkender hvilke ændringer, der skal indgå i trafikbestillingen. Det er herefter Movias ansvar at idriftsætte den besluttede bestilling.

Ændringerne idriftsættes året efter ultimo juni. Desuden tilpasses flere buslinjer til DSB´s togkøreplaner ved køreplanskiftet 2. søndag i december. Afhængig af omfanget af ændringer kan der være op til 2 års planlægningshorisont.

Movia fungerer endvidere som rådgiver for kommunerne ved tilrettelæggelse af busdriften.

Movia udarbejder de egentlige køreplaner, står for kundeinformation, udfører trafikovervågning og har ansvaret for den daglige drift af busserne. Movia råder ikke selv over busser, men udbyder kørslen i offentlig licitation og indgår kontrakter med private busselskaber, som herefter udfører kørslen.

 

Regionale buslinjer

• 102A - Præstø/Herfølge - Køge St.
• 480R - Slagelse St. - Næstved St.
• 570 - Gørlev - Næstved St.
• 620R - Næstved St. - Mogenstrup - Bårse - Præstø
• 630R - Næstved St. - Faxe Ladeplads
• 670 - Skælskør Busterminal - Næstved St.
• 680 - Næstved St. - Glumsø St. - Ringsted St.
Buslinjerne planlægges og drives af Region Sjælland.  

 

Kommunale buslinjer

7 stk. bybusser:
• 601 - Kuhlausvej - Næstved St.- Dyssegårdsvej
• 602 - Nygårdsvej - Næstved St. - Glasværksvej
• 603 - Kasernen - Næstved St. - Karrebæksminde - Enøby
• 604 - Gavnøvej - Næstved St. - Kalbyrisvej
• 605 - Næstved St.- Sct. Jørgens Park - Næstved St.
• 607 - Næstved St. - Herlufsholm
• 608 – Næstved St. – Industrivangen – Næstved St.

1 stk. lokalbus:
• 611 - Næstved St. - Bøgesø - Tappernøje - Everdrup

4 stk. fælleskommunale busser - drevet og betalt i samarbejde mellem flere kommuner:
• 615 - Sorø Byterminal - Fuglebjerg - Bisserup Strand
• 640 - Næstved St. - Køng - Vordingborg St.
• 431 - Slagelse St. - Dalmose Terminal
• 497 - Dalmose - Hyllested - Sdr.Bjerge - Dalmose

15 stk. ”skolebusser” (almindelige rutebusser, der hovedsageligt er tilpasset folkeskolernes ringetider):
• 681 - Næstved St. - Rislev - Næstved St.
• 682 - Digtervej - Saltø - Karrebæk - Digtervej
• 683 - Rønnebæk skole - Manøvej - Vejlø - Rettestrupvej
• 684 - Næstved St. - Hyllinge - Marvede - Næstved St.
• 685 - Glumsø - Tybjerg - Herlufmagle - Glumsø
• 687 - Glumsø - Vrangstrup - Tybjerg - Glumsø
• 688 - Glumsø - Skelby - Herlufmagle - Glumsø
• 689 - Fensmark - Holme Olstrup - Toksværd
• 691 - Fuglebjerg - Lynge Eskilstrup - Fuglebjerg
• 692 - Fuglebjerg - Sandved - Ting Jellinge - Fuglebjerg
• 693 - Fuglebjerg - Sandved - Ting Jellinge - Fuglebjerg
• 694 - Fuglebjerg - Kvistlemark - Nyrup - Fuglebjerg
• 696 - Mogenstrup - Hammer - Vester Egesborg - Mogenstrup
• 697 - Mogenstrup - Bøgesø - Korskilde – Mogenstrup
• 699 - Fensmark - Holme Olstrup – Toksværd

 

Tag din cykel med i bussen

Vidste du, at du kan medtage din cykel i bussen? Du skal købe billet, og der skal være plads i bussen.
Regler for cykelmedtagning.

 

Se på mobilen hvornår næste bus kører

Når du står ved et stoppested, kan du let få at vide, hvornår næste bus kører.
Send en SMS (alm. sms takst) til 1250 med teksten: S efterfulgt af stoppestedsnavnet (f.eks. Bispehøjen) og få besked om hvornår bussen kører. Stoppestedsnavnet står på topskiltet ved stoppestedet.  

 

Busser og togs aktuelle placering

I alle busser og tog er der en GPS, der gør, at du kan se hvor bus og tog kører lige nu.
Livekort med bus, tog og metro  

 

Pendlertjek

Movia hjælper pendlere med at blive klogere på, hvad deres rejse koster i tid, penge, miljøpåvirkning og sundhed. Pendlertjekket er udviklet som led i Movias rådgivning om mobilitet. Pendlertjekket er en digital løsning, som fortæller pendleren, hvilken transportform, der er den hurtigste, billigste, mest miljøvenlige og hvor meget de forskellige transportformer koster. Dermed bliver det lettere at vælge den transport, som passer bedst til den aktuelle situation eller rejse, enten er man cyklist, buspassager eller bilist. På hjemmesiden Pendlertjek.dk kan alle interesserede indtaste deres rejse og få hjælp til, hvilken transportform det vil være bedst at vælge, afhængigt af om man vægter sundhed, miljø, rejsetid eller pris.   Link til Pendlertjek  

Tomgangsregulativ for busdepot-område ved Banegårdspladsen

Der er indført tomgangsregulativ for området ved busdepotet og serviceområdet. Link til Tomgangsregulativ busdepotområde  

Kontakt

Din Offentlige Transport - DOT

Ris eller ros til bus, tog eller Metro, link til kontaktformular via dette link: kontakt til DOT.

Næstved Kommune

Forslag til ændringer af busdriften i Næstved Kommune kan sendes med e-mail til Næstved Kommune, Center for Trafik og Ejendomme – eller tlf. 5588 6230. Anmeldelser af ødelagt udstyr på stoppesteder (læskærme m.v.) og manglende rengøring eller andet kan sendes til kommunen via Giv os et praj eller ved kontakt med Park og Vej – eller tlf. 5588 6470.

Link til Giv os et praj

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Team Trafik
Telefon: 5588 6230
E-mail:
Sidst opdateret den 19. december 2019