Omsorgs- specialtandplejen

Hvis du har svært ved at benytte den almindelige tandpleje, kan du visiteres til at benytte omsorgstandplejen.

Foto_Tandplejen2

Omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen tilbydes borgere, som på grund af fysisk og/eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de eksisterende tilbud om tandpleje. Den henvender sig primært til beboere på plejecentrene og andre, der kan sidestilles hermed.

Tilmelding

Rent praktisk foregår det ved at plejepersonalet udfylder tilmeldingsblanketten, som du finder i selvbetjeningsboksen øverst på denne side,  og sender den til Tandplejen Parkvej, Parkvej 48, 4700 Næstved. I Tandplejen vurderes om den henviste opfylder kriterierne for at modtage omsorgstandplejetilbuddet.

Tilmeldingen gælder for et år af gangen og fortsætter automatisk, såfremt man ikke udmelder sig af ordningen. Ønsker borgeren ikke at modtage tilbuddet kan man som hidtil få sygesikringstandplejen 

Ansøgningsskema skal sendes til Tandplejen Parkvej, Parkvej 48, 4700 Næstved

Hvordan fungerer ordningen

Vi ser borgeren efter den enkeltes behov, første gang senest 2 måneder efter tilmelding.
Alle borgere tilmeldt Omsorgstandplejen vil blive undersøgt minimum 1 gang årligt,

Symptomgivende tilstande tilstræbes afhjulpet højst en uge efter henvendelse.
Smerter vil blive søgt afhjulpet senest et døgn efter henvendelse.

Nederst på siden kan man læse navnene på de klinikker, der er tilknyttet Omsorgstandplejen.
Tandplejen henvender sig selv til borgeren efter tilmelding, og behandlingen kan foregå på plejehjem hvor vi har simple klinikker, på en af de kommunale tandklinikker og i sjældnere tilfælde i eget hjem.

Omsorgstandplejens målsætning

Formålet med omsorgstandplejen er at sikre en god tyggeevne, at undgå smertegivende tilstande i mundhulen og dermed fremme den enkeltes sundhed og trivsel samtidig med, at der tages hensyn til den enkelte borgers kræfter og formåen til at gennemføre behandlingen.
Det er også vores mål at instruere plejepersonalet i at hjælpe borgeren med den daglige mundhygiejne.

Betaling

Hvad koster det? Se takster/priser. Beløbet trækkes over pensionen, med mindre man ønsker det anderledes.
Beløbet dækker undersøgelse, forebyggende behandling og behandling af egne tænder og/eller protese.

Åbningstider

Klinikkerne er som hovedregel åbne på skoledage fra kl. 8 - 15, hvor vi kan træffes.

Nødbehandling

Klinikken hvor borgeren hører til kontaktes for nærmere aftale.
På klinikkens telefonsvarer gives der oplysninger om muligheder for nødbehandling udenfor klinikkens åbningstid.

Vagt i sommerferien

I skolernes sommerferie er der vagt på Tandplejen Parkvej, Parkvej 48 i Næstved hver mandag fra kl. 8 -11, og klinikken kontaktes på telefon 5588 1500 for nærmere aftale.

Ved spørgsmål om behandlingen kontaktes den behandlende tandlæge.
Klager over Omsorgstandplejen rettes til overtandlægen, Tandplejen Parkvej, Parkvej 48,4700 Næstved, telefon 5588 1500.

Læs mere om Omsorgstandplejen her:  http://naestved.omsorgstandpleje.org  

Valgmuligheder

I stedet for Den Kommunale Tandpleje kan man vælge at få omsorgstandplejetilbuddet hos en privat tandlæge. Udgiften er den samme. Ønskes det skal Tandplejen kontaktes før valget finder sted. 

 

 

Specialtandplejen

Specialtandpleje tilbydes sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og ungdomstandplejen, Praksistandplejen eller i Omsorgstandplejen. Ordningen er et tilbud. Der er i lovgivningen fastsat kriterier for hvem, der skal tilbydes specialtandpleje.

Tilmelding

Tilmelding sker ved at udfylde en henvisningsblanket, som sendes til Tandplejen Parkvej 48, 4700 Næstved. I Tandplejen vurderes om den henviste opfylder kriterierne for at modtage det specialiserede tandplejetilbud. Som regel indkaldes den henviste til en visitation før evt. indmeldelse i Specialtandplejen.

Selve tandbehandlingen foregår på Region Sjællands klinik i Slagelse eller på en af Tandplejens egne klinikker. 

Ansøgningsskema skal sendes til Tandplejen Parkvej 48, 4700 Næstved 

Takster/priser

Hvad koster det? Se takster/priser

Adresser og telefonnumre

Tandplejen Parkvej
Parkvej 48
4700 Næstved
Telefon: 5588 1500

Tandplejen Holmegaardsvej
Holmegaardsvej 15
4684 Fensmark
Telefon: 55881560

Tandplejen Karrebækvej
Karrebækvej 80
4700 Næstved
Telefon: 55881580

Kontakt

Tandplejen
Telefon: 5588 1500

Den kommunale tandplejes logo

Næstved Kommunale Tandplejes logo

Hvis du har akut behov for tandlægehjælp

kan du henvende dig til privat praksis uden for Tandplejens åbningstid.

Kan du kontakte Tandpinevagten på lørdage, søndage og helligdage på telefon 2960 0111 i tidsrummet kl. 9.30 - 11.30.

De klinikker, der har vagt er:

Region Sjællands Tandpleje
Æblehaven 2
4200 Slagelse

Guldborgsund Tandpleje
Nørregade 21 B
4800 Nykøbing Falster

Takster/priser

Sidst opdateret den 10. september 2019