Børn- og Ungetandplejen

Tilbud om tandpleje til børn og unge i alderen 0-17 år.

 

Tandplejens vision

Den kommunale tandpleje skal give borgerne mulighed for at tage vare på egne tænder og gennem tilbud om systematisk tandpleje at bevare tandsundheden i størst mulig omfang. Tilbuddet om tandpleje skal være fleksibelt og tilpasset den enkelte bruger.

 

Formålet med børne- og ungdomstandplejen

Børne- og ungdomstandplejen skal søge at fremme det enkelte barns fysiske, psykiske og sociale trivsel ved at medvirke til, at tand-, mund-, og kæberegion udvikles og bevares i god funktionsdygtig stand gennem forebyggelse, undersøgelse og behandling af sygdomstilstande og -følger, anomalier, skader, funktionsforstyrrelser og svigtende præventiv adfærd.

Næstved kommunale Tandpleje omfatter ca. 18.000 børn og unge i alderen 0-17 år inkl. Heraf har knap 10 % af de 16-17 årige valgt at få tandplejetilbuddet hos en privatpraktiserende tandlæge.

 

Barnets første besøg

Første gang barnet bliver indkaldt til tandklinikken er omkring 2½ års alderen. I vil automatisk få en indbydelse.
Ved det første besøg kommer barnet og I som forældre ind og ser, hvordan vi bor og hvad vi laver. Vi viser tandklinikken og taler om sund/usund kost, tandbørstning, tandskader, sutter m.m. Derefter undersøges barnet så vidt muligt.

Hvis I mener at barnet har behov for en undersøgelse før 2½ års alderen, er I velkomne til at kontakte Tandplejen.

 

Tryghed er vigtig

Det er meget forskelligt, hvor hurtigt børn vænner sig til tandlægebesøg. Ved et besøg er der altid ro og tid til at vurdere barnets reaktion, og vi respekterer barnets grænser.
Hvis der er hul...
Begyndende huller kan holdes nede med grundig hjemmetandbørstning. Vores erfaring med behandling af børn viser, at man ofte kan forsinke egentlig dannelse af et hul eller i hvert fald udskyde behandling til barnet er mere modent. Når det er nødvendigt at bore, kan vi tilbyde bedøvelse, lattergas og beroligende medicin efter behov.

 

 

Skolebørn

Tandlægebesøgene for skolebørn foregår som regel i skoletiden. Barnet bliver indkaldt til undersøgelse sammen med klassen. Ved tandeftersynet ser tandlægen/tandplejeren på tænderne, tandkødet og tandstillingen, og børnene får at vide, hvad de selv kan gøre for at undgå huller og tandkødsbetændelse.
Hjemmet får skriftlig besked i de mindste klasser.
I er altid velkomne til at komme med eller kontakte os for en snak om jeres barns tænder. Børnene har i perioder individuelle behov, og derfor indkalder vi hyppigere til kontrol, når dette er nødvendigt.

 

 

Forebyggelse

 

Efter behov tilbydes det enkelte barn forskellige forebyggende behandlinger f.eks. fluorpensling, lakering af dybe furer i tænderne og hjælp til tandbørstning.

 

 

Hjælp dit barn

Tænderne skal holde hele livet og derfor er det vigtigt, at du hjælper dit barn med at børste tænderne helt rene. Først omkring 10-12 års alderen kan de fleste børn selv klare tandbørstningen.
Det er vigtigt for dit barn, at det lærer at spise sundt og varieret. Undgå slik og sodavand i det daglige.

 

 

 

Valgmuligheder

Alle børn og unge under 18 år har ret til gratis tandpleje. De er automatisk tilmeldt tandklinikken i det distrikt, hvor de bor, men der er frit valg mellem alle kommunens klinikker. Børn og unge under 18 år kan vælge at modtage børne- og ungdomstandpleje på en anden kommunes tandklinik. Dog kan en anden kommune afvise at modtage  børn fra andre kommuner af kapacitetsmæssige årsager.
Unge mellem 16 og 17 år kan frit vælge mellem det kommunale tandplejetilbud eller at gå til privat tandlæge med 100 % dækning af udgiften. Børn mellem 0 og 15 år kan ligeledes vælge at få tandplejetilbuddet hos en privat tandlæge, men her dækkes kun 65 % af udgiften. Valget gælder det samlede tandplejetilbud (alm. tandpleje og tandregulering). Ønskes der et skift til privat tandlæge skal Tandplejen kontaktes før valget kan finde sted. 
I skal være opmærksomme på, at hvis I skifter skal en tandbehandling der er i gang, gøres færdig først. Dette gælder også tandregulering. Vær også opmærksom på at et nyt skift først kan finde sted tidligst et år efter sidste behandlerskift.
Hvis I har spørgsmål, så ring til den tandklink, hvor jeres barn hører til.
Hvis I har klager over Tandplejen, kan I kontakte overtandlægen, Tandplejen Parkvej, Parkvej 48, 4700 Næstved Tlf. 5588 1500.

 

 

Tandregulering

Hver gang barnet er til undersøgelse, vurderer vi tændernes frembrud og tandstillingen.
I kraft af vores mangeårige erfaring med at vurdere tandsættets udvikling, kan vi gribe ind på det rigtige tidspunkt og måske forebygge en egentlig behandling.

Alle børn med tandstillingsproblemer vil blive undersøgt af en specialtandlæge, som vurderer om det er nødvendigt at rette tænderne. Som forældre får I altid et brev, hvor vi fortæller om resultatet af specialundersøgelsen.

Vi tilbyder tandreguleringsbehandling efter kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen.
Hvis specialtandlægen vurderer, at tandreguleringsbehandling skal tilbydes, bliver både I og barnet indbudt til møde på vores reguleringsklinik, hvor vi informerer om behov og behandlingsmuligheder.
Det er jer og barnet, som bestemmer, om I vil sige ja til behandlingen.
Det er gratis at få rettet tænder, hvis vores specialtandlæge har vurderet, at der er nødvendigt.

 

Vagt i sommerferien

 
I skolernes sommerferie er der åbent for nødbehandling på Tandplejen Parkvej hver mandag fra kl. 8 - 11.
Man bedes ringe og bestille tid om mandagen mellem kl. 8 og 11 på tlf 55 88 15 00

Tandplejen informerer

Kontakt

Tandplejen
Telefon: 5588 1500

 

 

 

 

 

Billede fra Tandplejens pjece

Forside af Tandplejens pjece "Vi bevarer smilet"

Sidst opdateret den 5. november 2019