Kørsel til læge eller speciallæge

Kørsel til læge eller speciallæge

For at blive visiteret kørsel til egen læge og speciallæge, skal du henvende dig til Næstved Kommune, Center for Sundhed og Ældre / Hjælpemidler på telefon 5588 1011,

mandag – fredag 10.00 – 12.00,

eller du kan printe ansøgningsskemaet her fra hjemmesiden.

Når du er visiteret kørsel til egen læge, skal du selv sørge for at bestille din kørsel hos Næstved Taxa på telefon: 5577 9258.
Kørsel skal bestilles senest kl. 12.00 dagen før kørslen.
Du skal være klar til afhentning 75 minutter før det tidspunkt, du skal være til behandling.

Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge.

Du kan søge om befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge, hvis du har kørt i egen bil, eller benyttet anden form for transportmiddel.

Når du søger om befordringsgodtgørelse skal du have dokumentation fra behandlingsstedet, og dette sendes til:

Næstved Kommune
Center for Sundhed og Ældre
Rådmandshaven 20, 4700 Næstved

For yderligere information kan du henvende dig til Næstved Kommune, Center for Sundhed og Ældre / Hjælpemidler på telefon 5588 1011, alle hverdage 10.00 – 12.00 undtagen onsdag.

 

Kørsel til sygehuse og ambulatorier

Henvendelse om kørsel og befordringsgodtgørelse til sygehuse og ambulatorier skal ske til:

Befordringsservice
Præhospitalt Center
Fælledvej 1
4200 Slagelse
Tlf.: 7015 3515

Kontoret har åbent:
Mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 8-16
onsdag kl. 8-14

 

Kørsel til fysioterapi, kiropraktor, tandlæge, optiker, psykolog, tandtekniker, fodterapeut og høreklinikker.

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter gamle regler og ude af stand til at bruge offentlige transportmidler, kan du søge om økonomisk hjælp til kørsel til ovenstående behandlere.

Hjælpen søges som et personligt tillæg, og der skal i den forbindelse foretages en økonomisk vurdering af, om udgiften er rimelig og nødvendig. Bemærk at ansøgningen skal foretages inden du påtager dig udgiften. Personlige tillæg kan kun udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige.

Du kan kontakte ydelsescentret, pensionsteamet på telefon: 5588 1300 for råd og vejledning om personligt tillæg.

 

Kørsel til plejecenter og handicapegnet bolig under sygehusindlæggelse

Kørsel til ophold på plejecenter eller handicapegnet bolig

Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter gamle regler og ude af stand til at bruge offentlige transportmidler kan du søge om økonomisk hjælp til kørsel – under en sygehusindlæggelse – til fremvisning af plejecenter eller handicapegnet bolig, der ligger i Næstved Kommune.

Hjælpen søges som et personligt tillæg, og der skal i den forbindelse foretages en økonomisk vurdering af, om udgiften er rimelig og nødvendig. Bemærk at ansøgningen skal foretages inden du påtager dig udgiften. Personlige tillæg kan kun udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særligt vanskelige.

Det er en forudsætning, at de ansøgte udgifter ikke kan afhjælpes ved andre foranstaltninger end tildeling af personlige tillæg.

Du kan kontakte Ydelsescentret, pensionsteamet på telefon: 5588 1300 for råd og vejledning

 

Kontakt

Center for Sundhed og Ældre, Hjælpemidler
Telefon: 5588 1200

Svartider

Næstved Kommune besvarer alle henvendelser i løbet af 15 arbejdsdage.
Hvis vi ikke kan afgøre sagen i løbet af 15 arbejdsdage, vil du modtage en besked om, hvor lang tid det vil tage.
Der er undtagelser fra denne regel. Se frister for afgørelser

Sidst opdateret den 19. januar 2018