Lukkedage i SFO

 

Skolefritidsordningerne har følgende lukkedage i skoleåret 2018/2019

 

 

2018/2019

Juleferie: 21., 27., 28. december 2018 samt 2. januar 2019

(Alle SFO'er er lukket uden pasningstilbud den 24/12 og 31/12 2018 samt 1/1 2019)

Påskeferie: 15., 16. og 17. april 2019

Fredag efter Kristi Himmelfart: 31. maj 2019 

Sommerferie: Uge 29, 30, 31 2019 

Fra 2017 vil lukkeugerne placeres sådan, at der altid er en uge åben i SFO inden undervisningen starter. Det vil betyde, at der i nogle år vil være lukket i ugerne 28, 29, 30 og i andre år i ugerne 29, 30, 31.

Pasning på lukkedagene

Følgende SFO'er tilbyder feriepasning:

Ellebækskolen afd. Kildemark
Fladsåskolen afd. Mogenstrup
Holmegaardskolen afd. Fensmark
Kobberbakkeskolen afd. Sydby
LL. Næstved Skole afd. Fuglebjerg
Susåskolen afd. Glumsø

Har man brug for pasning på lukkedagene, skal man tilmelde sit barn til feriepasning. Det vil være muligt at vælge frit mellem de 6 åbne SFO'er.

Jeres SFO udsender orienteringsbrev og blanket til brug ved tilmelding.
Yderligere spørgsmål til ovenstående rettes til den enkelte SFO.

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070
Sidst opdateret den 8. april 2019