Mål for skoleområdet

I Næstved Kommune er der fokus på at skabe en bedre og mere ambitiøs folkeskole. Derfor er der sat 5 konkrete mål for skoleområdet

Mål 1: Faglighed

 

Alle skoler præsterer positiv undervisningseffekt korrigeret for sociale faktorer senest fra skoleåret 2017/2018 og har senest fra skoleåret 2019/2020 et samlet fagligt resultat for 9. klasses prøver, der ligger over landsgennemsnittet.

Alle skoler  har senest fra skoleåret 2017/2018 faglige resultater, der ligger over det forventelige, dvs.: 

  1. Der er som minimum en positiv undervisningseffekt, målt gennem Undervisningsministeriets socioøkonomiske profilering på alle skoler, dvs. karaktererne ved 9. klasses prøve er korrigeret for de sociale faktorer og

  2. Der er senest fra skoleåret 2019/2020 et samlet fagligt resultat for 9. klasses prøver, der ligger over landsgennemsnittet

 

Mål 2: Økonomi

 

Balance mellem budget og forbrug for skoleområdet.

Alle skoler har positive tal på bundlinjen fra skoleåret 2015/2016 og frem, og alle skoler med akkumuleret merforbrug har afviklet dette senest med udgangen af skoleåret 2016/2017.

 

Mål 3: Trivsel

 

Positiv udvikling i trivselsmålinger for både elever og medarbejdere

  1. Medarbejderne: Den nye APVs gennemsnitlige score øges med 2 %-point og de efterfølgende APVs gennemsnitlige score ligeledes 5 %-point.

  2. Elevernes trivsel skal op på landsgennemsnittet

  3. Øget fremmøde blandt eleverne til et niveau på minimum 95,3 % i 2015/2016 og minimum et niveau på 95,5 % i 2016/2017.

  4. Øget fremmøde hos medarbejderne med 15% med udgangen af skoleåret 2019/2020

 

Mål 4: Inklusion

Andelen af inkluderede elever pr. 1.9.2016 er minimum 92,7% stigende til 94,5 i 2020.

 

Mål 5: Overgang til Ungdomsuddannelser

 

Næstved Kommune indfrier 95 %-målsætningen for andelen af unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette mål indfries ved følgende delmål fra Ungestrategien for Næstved Kommune:

  1. Andelen af uddannelsesparate unge i 8. kl. stiger med 10 %-point i 2016-2018 og med 15 %-point i 2016-2020

  2. Andelen af unge, der har minimum 02 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik efter 9. kl. i folkeskolen stiger med 3 %-point i 2016-2018 og med 5 %-point i 2016-2020

  3. Andelen af unge, der har minimum 02 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik efter 10. kl. i folkeskolen stiger med 10 %-point 2016-2018 og med 15 %-point i 2016-2020

  4. Andelen af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 9 måneder efter, de har forladt 9. eller 10. kl. stiger med 2,5 %-point i 2016-2018 og med 5 %-point i 2016-2020

Kontakt

Center for Dagtilbud og Skole
Telefon: 5588 3070
Sidst opdateret den 8. april 2019