Kommunen sparer selv på energien

Næstved Kommune arbejder løbende med energieffektiviseringer og energirenoveringer for at efterleve kommunens klimaaftaler og målsætninger.

Næstved Kommune, som virksomhed, arbejder for at reducere sin egen CO2-udledning med 2 % om året frem til 2025. For at det kan lade sig gøre, er det besluttet, at forbruget af el, varme og vand i kommunens egne bygninger skal reduceres med minimum 2 % per år frem til 2025. Udviklingen opgøres i det grønne regnskab.

Investeringer i energibesparende foranstaltninger

Næstved Kommune investerer årligt i omegnen af 5 mio. kr. i egen bygningsmasse med det formål at reducere energiforbruget og optimere indeklimaet i bygningerne.

I 2014 er der desuden blevet investeret godt 35 mio. kr. som led i et stort ESCO-projekt. Projektet sikrer driftsbesparelser for ca. 4,2 mio. kr. årligt.

 

Grønt Regnskab

Udviklingen i kommunens energiforbrug opgøres hvert år i det grønne regnskab og kan findes her på hjemmesiden.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019