Energirenovering

En energirenovering kan være en god måde at fremtidssikre din bolig - både når det gælder komfort og økonomi.

Fremtidssikring af din bolig

Energirenovering af boligen kommer altid før en udskiftning af varmeforsyningen. På den måde skærer man al unødig energiforbrug væk og kan dimensionere den nye varmeforsyning efter det optimerede energibehov.

En energirenovering kan øge komforten i hjemmet, give økonomiske besparelser og være en god investering i forbindelse med salg. På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde en ny bygningsguide, som guider dig igennem de mest udbredte energiforbedringer i forskellige typer byggeri.

Energistyrelsen har lavet en casebank med en række eksempler på energirenoveringer, som andre danskere har fået gennemført i deres huse. Her finder du både gode og dårlige erfaringer fra andre husejere, suppleret med fotos og fakta om de gennemførte renoveringer lige fra hulmursisolering og renovering af vinduer til udskiftning af varmeforsyning og installationer. Casebanken findes på Energistyrelsens hjemmeside www.sparenergi.dk

Har du i stedet brug for en energirådgiver, som kan hjælpe dig med at skabe overblik og prioritere ud fra dine ønsker og behov, så læs mere på Energistyrelsens hjemmeside www.bedrebolig.dk, hvor du også kan finde kontaktoplysninger på uddannede og godkendte BedreBolig-rådgivere i dit nærområde.

 

Energirenovering af bevaringsværdige bygninger

En bevaringsværdig bygning har et særligt udtryk og er måske bygget af nogle helt særlige materialer, som det både er vigtigt og nødvendigt at kende til, hvis du vil i gang med at energirenovere din bolig. Der er også særlige lovgivningsmæssige forhold, herunder retningslinjer og restriktioner for, hvad du må og ikke må i forhold til udvendig istandsættelse af en bevaringsværdig bygning.

På Kulturstyrelsens hjemmeside finder du et register over fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark - registret indeholder de ca. 9.000 fredede bygninger i Danmark samt de 355.000 bevaringsværdige bygninger, hvis bevaringsværdi er blevet vurderet. Læs mere her.

På Næstved Kommunes hjemmeside kan du finde ud af, om der er en lokalplan for netop dit boligområde med eventuelle bestemmelser om fredede og bevaringsværdige bygninger. Informationerne finder du i gældende lokalplaner på www.naestved.dk

Du kan også bruge kommunens digitale kort til at søge din bolig frem ved hjælp af adressen og derefter klikke på informationsikonet "i". Find BorgerGIS her.

Har du brug for hjælp til at finde og tolke lokalplanen for dit område eller har du spørgsmål til energirenovering af bevaringsværdige bygninger, så kontakt Team Plan-, Geodata og Klima på mail:

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:

Link til Energistyrelsens BedreBolig hjemmeside

Få inspiration til din energirenovering i Magasinet Boligforbedring og mød nogle af de lokale håndværkere og leverandører.

Sidst opdateret den 8. april 2019