Bæredygtig udvikling i børnehøjde

En grøn omstilling stiller masser af spændende udfordringer, som de nye generationer skal være med til at finde løsninger på. En vision om fremragende læringsmiljøer med fokus på blandt andet innovation og bæredygtighed er vejen frem i Næstved.

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)

UBU er overordnet set undervisning, der udvikler handlekompetencer, viden og engagement hos børn og unge, som gør dem i stand til at skabe et bæredygtigt samfund.

I undervisningen skal der sættes fokus på kompleksiteten af fremtidens problemstillinger, og hvordan de indbyrdes er afhængige af- og påvirker hinanden. Det drejer sig for eksempel om problemstillinger som fattigdom, befolkningstilvækst, overforbrug, rovdrift på naturressourcerne, miljøødelæggelser, klimaforandringer og sundhedskonflikter.

Derudover skal vores børn og unge lære at handle ud fra overvejelser om:

  • Forholdet mellem nuværende og kommende generationer (kort versus langt sigt)
  • Forholdet mellem lokale interesser (egeninteresse) og globale hensyn (almene interesser)
  • Fordeling af goder (naturressourcer, sociale vilkår, teknologier m.v.) og onder (risici)
  • Sammenhængen mellem miljø, økonomi, kultur, teknologi og sociale forhold

Læs mere om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på UBU portalen.

 

Fremragende læringsmiljøer

I Næstved har vi en vision om at skabe fremragende læringsmiljøer med særligt fokus på iværksætteri, praktisk innovation, håndværk og bæredygtighed.

At inkludere bæredygtighed som et fokusområde i fremtidens læringsmiljøer skal ses som en langsigtet investering i at sikre en bæredygtig udvikling af vores samfund, så Næstved Kommune også i fremtiden er et sted med muligheder for alle.

Vores børn og unge skal uddannes til at være endnu mere bevidste om begrebet bæredygtig udvikling, og vi skal give dem mulighederne for at tilegne sig viden, kundskaber og færdigheder, så de bliver i stand til at handle bæredygtigt.

Kommunens Grøn Generation Strategi (åbner som pdf) sætter retning.

 

Skole-virksomhedssamarbejde

Udover fremragende læringsmiljøer har vi i Næstved Kommune også fokus på vækst i det lokale erhvervsliv. Skole-virksomhedssamarbejde er derfor meget relevant, og det gør vi også brug af, når det kommer til emner, der handler om grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Det, der samarbejdes om, er eksempelvist omsætning af teori til praksis inden for emner som energiforbrug, produktionsprocesser, materialer, bortskaffelse, genanvendelse, grænseoverskridende effekter m.v. 

Målet er at styrke eleverne i at udvikle bæredygtige løsningsforslag, som de lokale virksomheder kan implementere og få gavn af i udviklingen af deres forretning.

Læs mere om Åben Skole Samarbejde her.

 

Innovationsproces skaber ejerskab

Indflydelse, kreativitet, idéudvikling og samarbejder styrker elevernes tillid til egne evner og motiverer dem til at tage ejerskab til både problemstillinger og udvikling af løsninger.

Det udnytter vi ved at lade innovationsprocessen være helt central i skole-virksomhedssamarbejdet og for udviklingen af løsningsforslag.

Kontakt

Center for Plan og Miljø
Telefon: 5588 6080

Link til Grøn Generation Strategi

Sidst opdateret den 8. april 2019