Klima og Energi

Næstved Kommune er myndighed på varmeområdet. Her kan du læse mere om blandt andet kommunens klima- og varmeplan, energirenovering og CO2-kortlægning. 

Klimaændringerne har en betydning for hele verden. Det gælder også for borgerne i Næstved Kommune, og vi har derfor haft særligt fokus på at mindske CO2-aftrykket de sidste 10 år.

Næstved Kommune er blevet en af de førende kommuner inden for grøn omstilling – særligt inden for opsætning af vedvarende energikilder og grøn omstilling af fjernvarmeforsyningen.

I 2007 underskrev Næstved Kommune en klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening om at reducere CO2-udledningen med 2 % årligt. I 2009 blev Næstved Kommunes klimaplan politisk godkendt, og samme år underskrev kommunen Borgmesterpagten. Der er således lavet en række tiltag, som samlet set skal bidrage til, at Næstved Kommune bliver fortsat mere bæredygtig og klimavenlig.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 15. juli 2019