Pleje af grønne områder

Banner til Pleje af grønne områder

Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder.

Grønne områder er en fælles betegnelse for alle de arealer, hvor der på den ene eller anden måde sker pleje af beplantningen. Grønne områder dækker altså over parker, boligområder, friarealer ved skoler og institutioner, idrætsanlæg, bynære skove, søer, vandløb, træer, parkeringspladser m.v.

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Næstved Park & Vej
Telefon: 5588 6470
E-mail:

Kvalitetshåndbog

Kontakt

Næstved Park & Vej
Thurøvej 5
4700 Næstved
Telefon: 5588 6470
E-mail:
  
Åbningstider:
mandag-tirsdag kl. 8.00-15.00
onsdag-fredag kl. 8.00-15.00

Sidst opdateret den 8. april 2019