Munkebakken

Munkebakken er en del af Mogenstrup Åsen, der strækker sig fra Mogenstrup og nordvest ad Fruens Plantage til midt centrum.

Munkebakken

MunkebakkenMunkebakken er en af Næstveds byparker og ligger lige overfor banegården. Der er gode parkeringsmuligheder i Teatergade. På Munkebakken er der borde og bænke med mulighed for at nyde den medbragte mad. Derudover rummer Munkebakken et lille amfiteater, et udkigstårn og bl.a. mindestenen for Peder Bodilsen, som stiftede Skovklosteret i 1135. Munkebakken er ca. 2 ha og er på det højeste punkt 48 meter over havet.

Tidligere var der en elmeallé på Munkebakken, men elmetræerne overlevede ikke elmesygen og senere opstod idéen med at udskære skulpturer af de døde træer. Jens Andersen har udskåret munkene af døde elmetræer i 1998. For hver af munkene har Jens Andersen haft forskellige munkeordner fra Næstved som forbilleder.

Munkene på Munkebakken havde en begrænset levetid og derfor besluttede Næstved Byråd i 2004 at sikre skulpturerne ved at få lavet aftryk til forme med henblik på at udføre bronzeafstøbninger på et senere tidspunkt. At få udført bronzeafstøbningerne var en stor udgift og derfor opstod idéen om et sponsorprojekt. Bronzemunkene kan ses på Munkebakken.

Se Munkebakken på kort

 

Munkene på Munkebakken

 

Munk i bønMunk i bøn

Benediktinermunkene kom til Næstved i 1135 og deres tilholdssted var Skovklosteret, som i dag er Herlufholm Skole. Benediktinermunkenes dragt svarer til vore dages præstekjole, som kaldes en cucula. Munkenes hår var klippet i tonsur, som symboliserer Kristi tornekrans. Benediktinerordenen var en sluttet kreds af munke, som sjældent viste sig udenfor klosteret.

 

Afsløring af munk i bøn


Afsløring af munk i bøn
sponseret af Brand af 1848 Fond.

 

 

Munk med rosenkrans

Munk med rosenkrans

Munke fra franciskanerordenen havde deres tilholdssted, hvor Axeltorv ligger i dag. De var tiggermunke og levede i yderste fattigdom. Derfor skulle deres klæder bestå af kasseret tøj, som blev lappet med sækkelærred, hvilket refererer til deres navn: De Grå Brødre. Selv dragten holdes sammen med et reb med tre knuder, som symboliserer de tre klosterløfter: Troskab, lydighed og kyskhed. Munk med rosenkrans er sponseret af VUC Storstrøm.

 

Foto af Munk på rejseMunk på rejse

Dominikanermunkene kom til Næstved i ca. 1242. Deres kloster lå, hvor Ostenfeldtstiftelsen ligger i dag. Sortebrødrene stod for den spanske inkvisition og slog hårdt ned på dem, der havde en anden tro. Munkene sikrede sig jordisk guld til den spanske orden ved at messe for de rige godsejere og sikrede dem dermed en plads i Himmerige.

 

Afsløring af munk på rejse

Afsløring af munk på rejse
sponseret af Bikubens Fusionsfond ved Danske Bank.

 

 

Munk med lægeurt

Munk med lægeurt

Benediktinermunken bærer et forklæde udenpå kjortlen, som kaldes et skapular. Munkene måtte ikke eje anden end en pung med sygrej og en kniv, som de bar i en rem om livet. Munkene fungerede som læger, botanikere og forskere. Munken har en gren af galnebær i hånden.

Afsløring af munk med lægeurt

Afsløring af munk med lægeurt
sponseret af Komiteen for Næstved Plakaten. 

Munk med greb

Munk med greb

Denne munk er en lægbror, som en en munk, der ikke er præst. Munken er gengivet med en greb for lægbrødrene ville gerne leve klosterlivet uden den teologiske uddannelse. Lægbrødrene varetog det praktiske arbejde på klosterets gårde og lavede tømrer- og snedkerarbejde.

 

Afsløring af munk med greb

Afsløring af munk med greb
sponseret af Næstvedegnens Landbrugsfond.
 
Munk med bønnebog

Munk med bønnebog

Denne franciskanermunk holder en bønnebog i den ene hånd og en vievandsflakon i den anden. Munken er i gang med at bede en bøn, som måske skal sikre en god høst.

 

Afsløring af munk med bønnebogAfsløring af munk med bønnebog
sponseret af Lunex Huse Aps.

 

 

 

Munk med relikvieskrin

Munk med relikvieskrin

I klostrene var der også elever og kordrenge. Denne dreng kunne være en elev eller måske en kordreng i et benediktinerklosters latinskole. Drengen holder et helgenskrin, som kan indeholde jordiske rester af en helgen eller andre værdifulde relikvier.

 

Afsløring af munk med relikvieskrin


Afsløring af munk med relikvieskrin
sponseret af Nordea Danmark Fonden.

 

 

Kontakt

Center for Trafik og Ejendomme, Næstved Park & Vej
Telefon: 5588 6470
E-mail:

Munkeordner

Benediktinermunkene:
1135-1560 på Skovkloster, som i dag er Herlufholm Skole.

Franciskanermunkene:
ca. 1240-1536 i Gråbrødreklosteret, hvor Axeltorv ligger i dag

Dominikanermunkene:
ca. 1266-1536 i Sortebrødreklosteret, hvor Ostenfeldtstiftelsen/Sortebrødre-anlægget ligger i dag

Dominikanernonnerne:
ca. 1410-1580erne i Gavnø Kloster, hvor Gavnø Herregård ligger i dag.

Sidst opdateret den 8. april 2019