Indvundne vandmængder og pejledata

Her kan du læse mere om indberetning af indvundne vandmængder.

Alle vandindvindere er ifølge lovgivningen forpligtet til at registrere den indvundne mængde vand og indberette dette til kommunen.

Hvert år i december måned sender kommunen en erindring til vandværker, markvandere og andre med tilladelse til at indvinde grundvand.

Årets indvindingsmængde og pejledata skal indtastes i Næstved Kommunes webløsning via nedenstående link senest 1. februar. 

Indberetning i webportal

Brug nedenstående links til at lave den nødvendige indberetning senest 1. februar hvert år.  

Webportal: Indberetning af vandmængder og pejlinger (nyt vindue) 

Vejledning til indberetning af vandmængder og pejlinger i Næstved Kommunes webportal (nyt vindue)

 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Vand og Natur
Telefon: 5588 6190
E-mail:
Sidst opdateret den 8. april 2019