Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er et fælles kommunalt selskab ejet af Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg Kommuner. Selskabet blev dannet den 1. april 2015. Beredskabet har hovedsæde på brandstationen i Næstved.

Her kan du læse mere om Midt- og Sydsjællands Brand og Redning på deres hjemmeside (nyt vindue)

På hjemmesiden kan du blandt andet finde:

Love og regler om:
Midlertidig overnatning (nyt vindue)
Myndighed og forebyggelse (nyt vindue)

Finde blanketter og formularer til:
Ansøgning om midlertidig overnatning (nyt vindue)
Diverse skabeloner (fx brand- og evakueringsinstruks) (nyt vindue)

Brandgode råd om:
Brug af grill og bål (nyt vindue)
Røgalarmer (nyt vindue)

Kurser:
Basiskursus i førstehjælp (nyt vindue)
Kursus i elementær brand (nyt vindue)

Kontaktoplysninger

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
Tlf.: 5578 7800
Mail:

Åbningstider for personlig og telefonisk henvendelse:
Mandag - torsdag:
8.00-15.00
Fredag:
8.00-12.00

Vagtcentralen
Tlf.: 5572 0805
Mail:

Vagtcentralen har døgnåbent for telefoniske henvendelser

Afbrændingsforbud i Næstved Kommune

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning har udstedt et afbrændingsforbud fra den 4. juli 2018 kl. 8.00 i Faxe, Ringsted, Vordingborg og Næstved Kommuner. 

Her kan du læse mere om afbrændingsforbuddet og få gode råd til, hvordan du skal gebærde dig (nyt vindue)

Næstved Kommune
Kontakt Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
Telefon: 5578 7800
E-mail: